Peste 8.500 persoane angajate prin intermediul AJOFM Dolj în primele unsprezece luni ale anului 2020

0
281

În primele 11 luni ale anului 2020, ca urmare a implementării Programului Judeţean de Ocupare a Forţei de Muncă, prin intermediul AJOFM Dolj au fost încadrate în muncă 8.527persoane, dintre care 3.893 femei.

Din totalul persoanelor ocupate în perioada de referință, 3.210 au peste 45 de ani,1.910au vârsta cuprinsă între 35 și 45 de ani, 1.872 au între 25 și 35 de ani, iar 1.535 sunt tineri sub 25 de ani.

În funcţie de rezidenţă, din totalul persoanelor încadrate în muncă, 4.623 provin din mediul urban, iar 3.904 persoane sunt din mediul rural.

Din punct de vedere al nivelului de pregătire al persoanelor pentru care s-a identificat un loc de muncă, cele mai multe persoane au studii liceale/postliceale (3.637), urmate de cele cu studii primare/gimnaziale (2.272). Numărul celor cu studii profesionale este de 1.764, iar cei cu studii universitare sunt în număr de854.

Din numărul total de persoane care au fost angajate prin intermediul AJOFM Dolj înprimeleunsprezece luni ale anului 2020,3.888 persoane fac parte din categoria celor greu sau foarte greu ocupabile. Precizăm că încadrarea într-o categorie de ocupabilitate se realizează ca urmare a activităţii de profilare a persoanelor înregistrate în evidenţele noastre.

Pentru integrarea pe piaţa muncii, persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă înregistrate în baza de date a agenţiei județene pentru ocuparea forţei de muncă beneficiază de pachete personalizate de măsuri active prevăzute de Legea nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, modificată şi completată.

Astfel, în primele unsprezece luni ale anului 2020, numărul persoanelor care au beneficiat de asistenţă pentru înregistrarea în evidenţă ca persoane aflate în căutarea unui loc de muncă, în vederea asigurării protecţiei sociale privind acordarea indemnizaţiei de şomaj sau cuprinderea în măsuri active, a fost de 13.858 persoane.