Proiectele de acte normative adoptate sau de care Guvernul a luat act în cadrul ședinței din 6 ianuarie 2020

0
448

I.               PROIECTE ÎN ANALIZĂ

1. MEMORANDUM cu tema: Programele operaţionale/naţionale şi arhitectura instituţională de gestionare a fondurilor europene aferente Politicii de Coeziune 2021-2027

II.            PROIECTE DE LEGI

1.    PROIECT DE LEGE pentru ratificarea Acordului de împrumut (Proiect privind îmbunătăţirea rezilienţei şi a răspunsului la situaţii de urgenţă) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 10 iulie 2019

2.    PROIECT DE LEGE pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.119/2006 privind unele măsuri necesare pentru aplicarea unor regulamente comunitare de la data aderării României la Uniunea Europeană, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.80/2013 privind taxele judiciare de timbru

III.         ORDONANȚE DE URGENȚĂ

1.    ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind unele măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative

IV.          HOTĂRÂRI

 1.    HOTĂRÂRE pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii ”Varianta de ocolire Huşi”, judeţul Vaslui

2.    HOTĂRÂRE privind trecerea unor construcţii, aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne-Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă ”Şerban Cantacuzino” al judeţului Prahova, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării, precum şi actualizarea anexei nr.1 la Hotărârea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

3.    HOTĂRÂRE privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Afacerilor Interne-Institutul de Studii pentru Ordine Publică

4.    HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr.16/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Externe, pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr.868/2003 privind organizarea şi funcţionarea Agentului guvernamental pentru Curtea Europeană a Drepturilor Omului, pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernnului nr.880/2005 privind organizarea şi funcţionarea Institutului Diplomatic Român şi pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr.1.006/2016 privind organizarea şi funcţionarea agenţiei de cooperare internaţională pentru dezvoltare şi pentru completarea Hotărârii Guvernului nr.8/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Externe

5.    HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr.34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice

6.    HOTĂRÂRE privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, în condițiile legii, a funcției publice de prefect al județului Călărași de către domnul Iacob George

7.    HOTĂRÂRE privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detașare în condițiile legii, a funcției publice de prefect al județului Timiș de către doamna Andreaș Eva-Georgeta

8.    HOTĂRÂRE privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detașare  în condițiile legii, a funcției publice de subprefect al județului Timiș de către doamna Oneț Liliana

9.    HOTĂRÂRE privind exercitarea, cu caracter temporar, în condițiile legii, a funcției publice de prefect al județului Călărași de către domnul Stoica Marian

10.HOTĂRÂRE privind exercitarea, cu caracter temporar, în condițiile legii, a funcției publice de prefect al județului Mureș de către doamna Togănel Cristina-Mara

11.HOTĂRÂRE privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detașare în condițiile legii, a funcției publice de prefect al județului Timiș de către doamna Oneț Liliana