Se alege cea mai bună piesă românească a anului 2014

0
202

Uniunea Teatrală din România – UNITER anunţă că ediţia 2014 a Concursului de dramaturgie Cea mai bună piesă românească a anului” primeşte piese de teatru pentru înscrierea în competiţie până la 20 ianuarie 2015 (data poştei).

Autorii vor trimite piesele prin poştă sau prin depunere individuală la Secretariatul UNITER în format electronic (salvate pe un CD, nu prin e-mail), într-un singur exemplar, nesemnate, cu un motto scurt pe pagina de titlu. CD-ul ce conţine piesa înscrisă la concurs va fi însoţit de un plic închis în care vor figura datele de identificare ale autorului (nume, adresă, telefon, e-mail). Acelaşi motto de pe pagina de titlu a piesei va fi înscris şi pe plicul închis cu datele de identificare. În cazuri bine motivate, piesele pot fi trimise în format dactilografiat, prin poştă sau depuse direct la Secretariatul UNITER.

Adresa poştală pentru înscrierea pieselor este strada „George Enescu” nr.2-4, sector 1, Bucureşti, cod poştal 010305, cu menţiunea „Pentru Concursul Cea mai bună piesă românească a anului 2014”. Nu se primesc în concurs piese scurte (într-un act), dramatizări, piese publicate sau reprezentate.

Juriul va anunţa piesa câştigătoare la sfârşitul lunii martie 2015, iar Editura UNITEXT o va publica într-un volum ce va fi lansat la Gala Premiilor UNITER din aprilie 2015, moment în care va fi înmânat şi premiul. Concursul, premiul şi tipărirea piesei câştigătoare sunt finanţate prin efortul şi sub egida Casei Regale a României.