Amenzi şi avertismente în urma controalelor CAS Dolj

0
354

Mai multe spitale şi cabinete medicale din judeţ au fost sancţionate în urma controalelor efectuate de Casa de Asigurări de Sănătate (CAS) Dolj. În ultima lună, inspectorii CAS au descoperit o serie de nereguli, atât în cabinetele medicilor de familie, cât şi în spitale şi policlinici.

Controalele  efectuate de inspectorii Casei de Asigurări de Sănătate (CAS) Dolj, în ultima lună, nu au rămas fără urmări. Reprezentanţii CAS au trecut pragul a zece furnizori de servicii medicale în asistenţa medicală primară şi au descoperit o serie de deficienţe. Spre exemplu, au fost identificaţi pensionari care au beneficiat nelegal de prescripţii medicale în cadrul Programului pentru compensarea cu 90% a preţului de referinţă al medicamentelor pentru pensionarii cu venituri realizate numai din pensii de până la 700 de lei pe lună. Aceştia au declarat în scris că nu au alte venituri, deşi acest lucru s-a dovedit a fi fals, în cele din urmă, ei figurând în evidenţele ANAF cu alte venituri impozabile. Reprezentanţii Casei de Asigurări de Sănătate Dolj au hotărât ca, în acest caz, contravaloarea medicamentelor compensate cu 90% prescrise de medicii de familie pensionarilor care realizează şi alte venituri în afara celor din pensii să se recupereze de la persoanele care au beneficiat ilegal de compensarea suplimentară de 40%.

Două farmacii au fost sancţionate

De asemenea, potrivit reprezentanţilor CAS Dolj, au fost medici de familie care au prescris medicamente compensate 90% fără a solicita pacienţilor cupon de pensie şi declaraţii pe proprie răspundere privind veniturile realizate de aceştia. Cadrele medicale au fost sancţionate cu imputarea sumei reprezentând compensarea de 40% din contravaloarea medicamentelor.

Cu ocazia acestor controale, inspectorii CAS Dolj au constatat că o parte din medicii de familie nu a respectat obligaţia contractuală privind respectarea protocoalelor de practică pentru prescrierea, monitorizarea şi decontarea tratamentului, fiind sancţionaţi cu avertisment scris şi imputarea contravalorii medicamentelor prescrise eronat. Au fost identificate consultaţii medicale pentru pacienţi care se aflau internaţi în unităţi spitaliceşti, urmând ca aceste consultaţii să fie imputate medicilor de familie care au raportat eronat serviciile medicale respective.

La sesizarea unor angajatori, au fost efectuate două controale inopinate la medicii de familie pentru a verifica legalitatea prescrierii concediilor medicale. Totodată, la furnizorii de medicamente compensate şi gratuite în tratamentul ambulatoriu, au fost efectuate şase controale tematice, constatându-se că două farmacii nu au respectat obligaţia contractuală conform căreia, în cazul în care nu deţin în stoc medicamentele de pe prescripţia medicală, aprovizionarea cu acestea trebuie să se facă numai la solicitarea scrisă a pacientului. Unităţile farmacuetice în cauză au fost sancţionate cu avertisment.

Control inopinat la Spitalul CFR Craiova

Şi în rândul furnizorilor de servicii clinice au avut loc cinci acţiuni de control, într-un singur caz nefiind respectate obligaţiile din contractul de furnizare. Mai exact, cele referitoare la completarea corectă şi la zi a formularelor utilizate în sistemul asigurărilor sociale de sănătate, respectiv cele privind evidenţele obligatorii, cele cu regim special şi cele tipizate. Au fost efectuate şi trei acţiuni de control inopinat privind legalitatea prescrierii concediilor medicale în ambulatoriul de specialitate clinic, şi s-a constatat că un medic a eliberat concedii medicale cu nerespectarea prevederilor legale în vigoare, fiind sancţionat contravenţional.

Potrivit reprezentanţilor Casei de Asigurări de Sănătate Dolj, în urma unui control inopinat efectuat la Spitalul CFR Craiova, la sesizarea unui asigurat, s-a constatat că nu se eliberează la externare decontul de cheltuieli pacienţilor internaţi, prevăzut de Ordinul MS nr. 1.100/ 2005, ce se eliberează pacientului pentru serviciile medicale primite, dispunându-se ca unitatea sanitară să aplice metodologia prin care pacienţii internaţi beneficiază de rambursarea unor cheltuieli  personale efectuate pe perioada internării în spital.