Vin tezele elevilor şi s-a făcut lista materiilor la care se susţin acestea

0
364

Ministerul Educaţiei Naţionale a făcut cunoscută lista disciplinelor la care se susţin teze în anul şcolar 2017 – 2018, cele mai multe lucrări fiind, câte patru, la învăţământul liceal (filiera teoretică) şi la cel vocaţional. Inspectoratul Şcolar Judeţean Dolj a transmis în teritoriu cerinţele ministerului.

Tezele de pe semestrul I al anului şcolar 2017/2018 se vor susţine până pe data de 22 decembrie, iar în semestrul următor data limită este 25 mai, excepţie făcând elevii de clasa a VIII-a (18 mai) şi clasele terminale de liceu (4 mai). La clasele din ciclul superior cu predare în regim bilingv sau intensiv al unei limbi moderne, indiferent de specializare sau calificare profesională, pe lângă lucrările scrise menţionate în listă, se susţine şi o teză în limba modernă respectivă. În cazurile în care o lucrare scrisă semestrială se susţine la o disciplină la alegere dintr-o listă prezentată, elevii vor opta pentru una dintre acestea, alegerea fiind valabilă pentru întregul an şcolar. În învăţământul special, care utilizează curricula şcolii de masă se susţin tezele prevăzute în ultima formă educaţională amintită. În celelalte unităţi de acest gen se susţin lucrări la Limba şi literatura română şi Matematică, începând cu clasa a VI-a.

Limba şi literatura română, nu lipseşte

Din lista disciplinelor la care se susţin tezele nu lipsesc Limba şi literatura română (prezentă indiferent de specializare ), Matematica, Fizica şi Chimie – mai ales la profilurile de la „real” – şi Limbile moderne . Astfel , primele două se regăsesc la clasele a V-VII, la a VIII-a fiind în plus Istoria şi Geografia ( la alegere ). În învăţământul liceal , inclusiv cel seral şi cu frecvenţă redusă, sunt patru teze de susţinut, diferenţa fiind făcută conform specializărilor, disciplinele fiind în funcţie de profil. De asemenea, la învăţământul vocaţional sunt patru lucrări semestriale, şi aici fiind vorba de fiecare specializare în parte (muzică, teatru, arte plastice şi decorative, teatru, coregrafie, sportiv, pedagogic, teologic, militar). Pe filiera tehnologică – liceu şi calificări profesionale – sunt câte trei lucrări, de asemenea cu probe specifice fiecărui profil. La învăţământul profesional sunt numai două teze – Limba şi literatura română, respectiv Matematică, iar la Şcolile de maiştri încheierea situaţiei şcoalre pe module se impune printr-o lucrae finală (practică+conţinuturi interdisciplinare), nota obţinută neavând valoare de teză, situaţia fiind similară şi la Şcolile post-liceale.