Salarii majorate pentru poliţişti şi personalul civil din instituţiile publice de apărare, ordine publică şi securitate naţională

0
249

politisti2-1480407135Poliţiştii din Ministerul Afacerilor Interne şi personalul civil din instituţiile publice de apărare, ordine publică şi securitate naţională vor putea beneficia de majorări salariale de până la 15% din salariul de bază.

Guvernul a adoptat, în şedinţa de astăzi, Ordonanţa de Urgenţă pentru completarea Legii nr.152/2017 pentru aprobarea OUG nr. 99/2016 privind unele măsuri pentru salarizarea personalului plătit din fonduri publice, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare.

Potrivit ordonanţei de urgenţă aprobate de Executiv în şedinţa de astăzi, majorările salariale se aplică astfel:

Ø poliţiştii din Ministerul Afacerilor Interne şi unităţile/instituţiile/structurile aflate în subordinea sa beneficiază de majorarea cu 10% a cuantumului brut al salariilor de funcţie;

Ø personalul civil din instituţiile publice de apărare, ordine publică şi securitate naţională, cu excepţia personalului civil din Ministerul Apărării Naţionale şi instituţiile aflate în subordinea sa, beneficiază de majorarea cu 15% a cuantumului brut al salariilor de bază.

Aceste măsuri nu se aplică personalului care a beneficiat de majorări potrivit Legii nr. 250/2016 privind aprobarea OUG nr. 20/2016 pentru modificarea şi completarea OUG nr. 57/2015.

Actul normativ urmăreşte eliminarea discrepanţelor în ceea ce priveşte stabilirea salariilor lunare ale poliţiştilor şi personalului civil din Ministerul Afacerilor Interne şi unităţile/instituţiile/structurile aflate în subordinea sa, precum şi ale personalului civil din instituţiile publice din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională, care nu au beneficiat de aplicarea majorărilor prevăzute de Legea nr. 152/2017.

  Informaţii suplimentare:

Personalul Ministerului Afacerilor Interne a mai beneficiat, în anul 2017, de următoarele majorări ale veniturilor:

Ø începând cu luna aprilie 2017, includerea, în soldele/salariile de funcţie, a diferenţei de 50% din cuantumul sumei compensatorii corespunzătoare soldei/salariului de merit, în plată la nivelul anului 2009 (măsura a fost devansată cu patru luni);

Ø începând cu luna aprilie 2017, sporurile, indemnizaţiile şi alte asemenea drepturi specifice, acordate proporţional cu timpul efectiv lucrat şi care nu fac parte din salariul/solda de bază, precum şi drepturile salariale acordate pentru risc şi suprasolicitare neuropsihică sau, după caz, pentru risc şi pericol deosebit se determină prin raportare la salariul de bază/solda de funcţie, al cărui/cărei cuantum nu poate fi mai mic decât nivelul salariului de bază minim brut pe ţară, garantat în plată;

Ø prin Legea 153/2017, privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, intrată în vigoare la 1 iulie, au fost introduse prevederi prin care poliţiştii care deţin grad didactic sau fac parte din cadrul personalului medico-sanitar pot opta pentru salariul stabilit pentru familiile ocupaţionale din Învăţământ, respectiv Sănătate.

Peste 100.000 de angajaţi ai MAI au beneficiat de pe urma acestor măriri, iar efortul bugetar total este de aproximativ 290 de milioane de lei, în anul 2017.

Prin Legea nr. 152/2017 pentru aprobarea OUG nr. 99/2016 au fost aprobate unele măsuri pentru completarea celor deja adoptate pentru eliminarea discrepanţelor salariale până la intrarea în vigoare a noii legi de salarizare,  fiind majorat cu 15% cuantumul brut al salariilor de bază/soldelor de funcţie ale cadrelor militare în activitate, precum şi ale soldaţilor şi gradaţilor voluntari, inclusiv ale personalului civil din Ministerul Apărării Naţionale şi instituţiile aflate în subordinea sa, cu excepţia celor care au beneficiat de majorări potrivit Legii nr. 250/2016.