Ministerul Muncii cere suplimentarea bugetului cu aproape 4,3 milioane de lei pentru plăţi restante

0
129

Ministerul Muncii cere suplimentarea bugetului cu aproape 4,3 milioane lei pentru achitarea datoriilor către salariaţi stabilite prin titluri executorii aferente celei de-a treia tranşe corespunzătoare anului 2016, se arată într-un proiect de hotărâre pus în dezbatere publică pe site-ul instituţiei. Proiectul de act normativ prevede suplimentarea bugetului Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice (MMFPSPV), pe anul 2015, cu suma de 4.290.000 lei, la capitolul 68.01 “Asigurări şi asistenţă socială”, titlul 10 “Cheltuieli de personal”, din suma globală prevăzută cu această destinaţie în bugetul Ministerului Finanţelor Publice – “Acţiuni generale”.

În nota de fundamentare care însoţeşte documentul se arată că datoriile totale înregistrate de MMFPSPV totalizează 51.130.000 de lei către salariaţi, conform titlurilor executorii emise până la data de 31 decembrie 2014, precum şi cele emise în cursul anului 2015. “Cuantumul fondurilor necesare pentru achitarea sumelor prevăzute în titlurile executorii care cad sub incidenţa Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009, Ordonanţei Guvernului nr. 17/2012, Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 92/2012, Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 103/2013 şi Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014, care reprezintă tranşa a III-a, este de 4.290.000 lei”, arată iniţiatorii proiectului de hotărâre. Documentul va fi în dezbatere publică, pe site-ul MMFPSPV, până în 13 august.