Fonduri pentru investiții care vizează conectarea cetățenilor europeni prin infrastructuri de înaltă performanță

0
319

În cadrul următorului buget al UE pe termen lung, aferent perioadei 2021-2027, Comisia Europeană propune astăzi reînnoirea Mecanismului pentru interconectarea Europei cu 42,3 miliarde euro, pentru sprijinirea investițiilor în rețelele europene de infrastructură din sectorul transporturilor (30,6 miliarde euro), al energiei (8,7 miliarde euro) și din sectorul digital (3 miliarde euro).

Aceasta reprezintă o creștere de 47% comparativ cu perioada 2014-2020[1] și demonstrează angajamentul UE de a crea o Uniune bine conectată și integrată, în care cetățenii și întreprinderile pot beneficia pe deplin de libera circulație și de piața unică. Pentru perioada 2021-2027, Comisia propune consolidarea dimensiunii de mediu a Mecanismului pentru interconectarea Europei, cu o țintă de 60% din bugetul acestuia care să contribuie la realizarea obiectivelor climatice. Aceasta va contribui la consolidarea uniunii energetice, la îndeplinirea angajamentelor asumate de UE în temeiul Acordului de la Paris și la întărirea poziției de lider mondial a Europei în lupta împotriva schimbărilor climatice.

Vicepreședintele responsabil cu uniunea energetică, Maroš Šefčovič, a declarat: „După încheierea Acordului de la Paris, crearea de legături între sectoare a devenit imperativă. Noul Mecanism pentru interconectarea Europei va permite și mai multe sinergii între sectoarele transporturilor, energiei și digital, pentru a spori la maximum impactul tranziției energetice. Totodată, bugetul majorat al mecanismului și posibilitatea combinării cu alte instrumente vor ajuta Europa să rămână într-o poziție de prim-plan în ceea ce privește proiectele inovatoare precum rețelele inteligente și stocarea energiei”.

Comisarul pentru politici climatice și energie, Miguel Arias Cañete, a afirmat: „Această propunere va asigura infrastructura necesară pentru tranziția către o energie curată și va contribui la atingerea țintelor ambițioase pe care le-am fixat pentru 2030 în materie de climă și energie. Noul program ne va ajuta totodată să finalizăm proiecte strategice, cum este sincronizarea statelor baltice cu rețeaua electrică europeană, care sunt esențiale pentru o uniune energetică veritabilă”.

Comisarul pentru transporturi, Violeta Bulc, a declarat: „Transporturile sunt un domeniu în care UE aduce beneficii concrete pentru cetățenii săi, și propunem astăzi un buget fără precedent pentru îmbunătățirea mobilității pe continentul nostru. Dorim ca europenii să călătorească în cea mai modernă, mai sigură, mai ecologică și mai conectată rețea din lume. Merită pe deplin acest lucru.

Propunerea Comisiei urmărește o mai bună integrare a sectoarelor transporturilor, energiei și digital, pentru a accelera decarbonizarea și digitalizarea economiei UE. Soluțiile de mobilitate curate – cum este mobilitatea electrică – necesită o integrare strânsă a sectorului transporturilor cu sectorul energiei. Printre alte exemple se numără mobilitatea autonomă, stocarea energiei și rețelele inteligente.