Promovare, la Maglavit, a unui proiect european pentru dezvoltarea excelenţei în Inteligenţa Artificială

0
591

Organizația “Salvați Copiii” a organizat, la Școala Gimnazială ,,Ștefan Ispas” din Maglavit, evenimentul “Digitales! Promovarea excelenței în Inteligența Artificială. Impactul asupra copiilor din mediul rural“, activitate de conștientizare a importanței implicării întregii societăți în dezvoltarea competențelor digitale ale elevilor, în special a rolului pe care îl are inteligența artificială în toate domeniile esențiale care afectează viața, interacțiunile, studiul și munca, indiferent de mediul de proveniență ori de cel în care își desfășoară activitatea: educație, medicină, protecția mediului, industrie, economie, transporturi, comunicații ori siguranță națională. În cadrul activității vor fi diseminate și valorizate activitățile proiectului Erasmus+ „DIG 4 Future”- Digital Competencies, Inclusion and Growth for Future generations-621507-EPP-1-2020-1-IT-EPPKA3-IPI-SOC-IN-, Call: EACEA/34/2019, desfășurat în perioada 2021-2023.

Dezvoltarea și implementarea de metode și practici inovatoare pentru a promova educația incluzivă și a valorilor comune este obiectivul general al proiectului DIG4FUTURE, care se concentrează pe conceperea și aplicarea unui program educațional inovator. În special, își propune să îmbunătățească abilitățile și competențele digitale ale tinerilor excluși digital, cu vârste cuprinse între 11 și 14 ani, care trăiesc în medii defavorizate din zone urbane/rurale din Italia, România, Bulgaria și Grecia. Grija pentru un mediu digital sigur și valoros se află în centrul preocupărilor Organizației Salvați Copiii încă din anul 2008, de când coordonează în România primul proiect de siguranță pe internet adresat copiilor, părinților și cadrelor didactice. Asigurarea accesului la programe de formare pentru dezvoltarea competențelor digitale și integrarea tehnologiei în viața copiilor, cu sprijinul cadrelor didactice și al părinților, într-o manieră creativă, utilă și sigură, reprezintă o constantă a activităților derulate de Salvați Copiii. Prin proiectul DIG4 FUTURE îi învățăm pe copiii din mediul rural cum să interacționeze cu mediul digital și componenta de inteligență artificială, iar prin acest eveniment le oferim elevilor exemple de bună practică și de aplicații ale inteligenței artificiale în viața realăa  precizat Andreea Hurezeanu, coordonator proiect DIG4 FUTURE, Organizația “Salvați Copiii!”. “Colaborarea școlilor partenere în activitățile proiectului, Liceul Teoretic “Gheorghe Vasilichi” Cetate, Școala Gimnazială nr. 1 Moţăţei și Școala Gimnazială “Ștefan Ispas” Maglavit , dar și cu instituții și unități de învățământ cu rezultate în dezvoltarea de aplicații creative cu ajutorul inteligenței artificiale, constituie tot atâtea exemple de bune practici a lucrului împreună în beneficiul tuturor: elevi, cadre didactice, reprezentanți ai comunităților educaționale,  științifice, religioase sau de siguranță națională. La eveniment au participat elevii din cadrul celor trei școli cuprinse în proiect, care și-au prezentat proiectele la care au lucrat pe parcursul acestui semestru, elevi de la Colegiul Național “Elena Cuza” Craiova, Colegiul Național Militar “Tudor Vladimirescu” Craiova, Liceul “Traian Vuia” Craiova și Seminarul Teologic Ortodox “Sf. Grigorie Teologul” Craiova, precum și reprezentanți ai Ministerului Educației, ISJ Dolj, CCD Dolj, INCESA, Poliției de Frontieră, Mitropoliei Olteniei și Centrului de Excelență Dolj, invitații prezentând aplicațiile pe care le-au dezvoltat implicând inteligența artificială. Activităţile din data de 6 mai 2022, împreună cu invitații, reprezentanți de seamă ai societății, cu performanțe în domeniile în care activează, cu deschidere pentru educație, implicare și grijă pentru educația copiilor, transmit un mesaj ferm și încurajează copiii din mediul rural să-și hrănească dorințele și talentele, arătându-le că își pot proiecta orice viitor își doresc” a precizat prof. Mihaela Stăncele, coordonator al Filialei Dolj a “Salvaţi copiii!”.

­­­­­­­­­­­­­­