Au rămas catedre vacante în Dolj

0
124

Săptămâna aceasta, la nivelul învăţământului doljean, în şedinţă publică, s-a reînnoit lista posturilor vacante şi rezervate, rămase după pretransferul titularilor. Este vorba despre 1.045 de norme şi fracţiuni, 65 dintre acestea fiind complete, cu ocupare  pe perioadă nedeterminată. De asemenea, 322 de posturi sunt vacantate, dar netitularizabile, deoarece, la unităţile de învăţământ respective nu sunt elevi care să asigure continuitate pe un ciclu de patru ani. Este cunoscut şi faptul că în 658 de situaţii sunt fracţiuni de normă – 3-16 ore – care vor fi ocupate pe perioadă determinată.

profesoriEste o situaţie pe undeva ieşită din comun, la Liceul de Arte „Marin Sorescu” din Craiova. Aici, sunt 12 catedre de muzică instrumentală, patru norme de corepetiţie şi alte două posturi de instrument la alegere (secundar). „Este o situaţie destul de dificilă. Se poate merge pe redistribuire, prin Hotărârea Consiliului de Administraţie al şcolii, pe catedre, angajaţi fiind cei de la Filarmonica „Oltenia” şi Opera Română Craiova, cu statut de colaboratori. Sperăm ca, în toamnă, să rezolvăm mare parte din probleme şi, în acelaşi context, aşteptăm tineri absolvenţi de studii în arte, care să ni se alăture şi să vină la noi”, a precizat prof.  Lucia Croitoru, director al Liceului de Arte „Marin Sorescu” din Craiova.

Posturi peste tot

Sunt multe posturi disponibile şi la instruire practică, pe diverse discipline, de la sanitar, agricultură, horticultură, mecanică până la electrotehnică şi transporturi. Pe acest segment sunt catedre vacante la Liceul „Charles Laugier” (postliceal sanitar), Colegiul Tehnic Energetic, Liceul Tehnologic Auto, Liceul de Transporturi Auto, Liceul Tehnologic „George Bibescu”, toate din Craiova, iar în judeţ la unităţile din Poiana Mare şi Melineşti. La învăţământul primar şi preşcolar, sunt mai mult de 80 de catedre pentru fiecare specializare, dar la educatoare sunt opt catedre ocupabile pe perioadă nedeterminată – Grădiniţele „Elena Farago”, „Sf. Ana”, „Castelul Fermecat”, toate din Craiova, dar şi la Gogoşu, Botoşeşti-Paia, Castranova, Greceşti. Pentru învăţători sunt şapte posturi vacante (Goicea, Negoi, Sadova, Sălcuţa, Urzicuţa şi Amărăştii de Jos), iar la Educaţie fizică şi sport sunt patru posturi, unul dintre ele fiind la Clubul Sportiv Şcolar Craiova. Nu este lipsit de importanţă şi faptul că, pentru disciplina „mecanică”, sunt două catedre la Melineşti, respectiv Segarcea. Două posturi sunt şi la CJRAE Dolj şi trei funcţii didactice la şcolile speciale. Unele catedre, din ofertă, sunt realizate prin unirea fracţiunilor de normă din două discipline, cu ore adunate din mai multe unităţi şcolare. În perioada imediat următoare, vor fi puse la dispoziţie cadrelor didactice cu contracte pe perioadă determinată, care au participat la concurs, în ultimii şase ani şi au obţinut minimum 7,00 la proba scrisă, posturile vacante.