Cererile trebuiesc depuse până pe 10 iunie / Producătorii primesc un ajutor de stat pentru motorina utilizată în agricultură

0
62

Producătorii agricoli mai pot depune la Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) cererea de acord prealabil pentru anul 2014, în vederea acordării unui ajutor de stat pentru motorina utilizată în agricultură, până pe 10 iunie a.c inclusiv. Ajutorul de stat se acordă sub formă de rambursare a diferenţei dintre acciza standard şi acciza redusă (stabilită la 21,00 euro/1000 litri) pentru motorina utilizată la efectuarea lucrărilor mecanizate în agricultură.

Ajutorul de stat se acordă producătorilor agricoli care îndeplinesc o serie de condiţii, în funcţie de sectorul/sectoarele vegetal, zootehnic şi/sau îmbunătăţiri funciare în care îşi desfăşoară activitatea. Să fie înscrişi în Registrul unic de identificare; să fie înscrişi în evidenţele APIA cu suprafeţele de teren pe care le exploatează sau în Registrul plantaţiilor viticole, după caz; să fie înscrişi în Registrul agricol cu suprafaţa spaţiilor protejate (sere şi solarii), după caz; să fie înregistraţi în Registrul naţional al exploataţiilor (RNE) al Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor.

“Suprafeţele de teren pe care le exploatează să fie de minimum un hectar inclusiv, iar suprafaţa parcelei agricole să fie de cel puţin 0,3 ha, cu excepţia suprafeţelor aferente legumelor cultivate în spaţii protejate. În cazul viilor, livezilor, culturilor de hamei, pepinierelor pomicole, pepinierelor viticole, arbuştilor fructiferi, suprafaţa minimă a parcelei trebuie să fie de cel puţin 0,1 ha”, se precizează în comunicatul APIA Dolj.

Cererea de acord prealabil pentru finanţare prin rambursarea diferenţei de acciză se depune la centrul judeţean APIA sau centrul APIA unde a fost depusă cererea de plată pentru schemele de sprijin pe suprafaţă ori cererea de acord prealabil pentru finanţare prin rambursare în cadrul schemei de ajutor de stat pentru motorina utilizată în agricultură aprobată prin H.G.408/2010. “Acordul prealabil pentru finanţare prin rambursare se emite de către centrele APIA în termen de cel mult 20 de zile de la data depunerii cererii de acord prealabil pentru finanţare prin rambursare”, se mai spune în comunicat.