AJVPS Dolj: Adunarea Generală, pe data de 14.05.2022 (ora 10.00)

0
767

A.J.V.P.S. DOLJ cu sediul în Craiova, str. Calea Bucureşti, nr. 9, bl. U1, anunţă ţinerea Adunării Generale în data de 14 mai 2022, ora 1000, la Colegiul Economic Gheorghe Chiţu din Craiova, strada Brestei, nr. 10, jud Dolj cu următoarea ordine de zi:

1.Dezbaterea şi aprobarea Raportului de activitate al  Consiliului Organizaţiei pentru perioada 01.01.2019-31.12.2019;

2.Dezbaterea şi aprobarea bilanţului contabil al Asociaţiei Judeţene a Vânătorilor şi Pescarilor Sportivi Dolj aferent exerciţiului financiar 2019;

3.Dezbaterea şi aprobarea Raportului Comisiei de cenzori pentru exerciţiul financiar 2019;

4.Descărcarea de gestiune pentru exerciţiul financiar 2019 a directorului A.J.V.P.S. Dolj;

5.Dezbaterea şi aprobarea strategiei organizaţiei, programului de activitate al acesteia şi bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2020;

6.Diverse.

7.Dezbaterea şi aprobarea Raportului de activitate al Consiliului Organizaţiei pentru perioada 01.01.2020-31.12.2020;

8.Dezbaterea şi aprobarea bilanţului contabil al Asociaţiei Judeţene a Vânătorilor şi Pescarilor Sportivi Dolj aferentex erciţiului financiar 2020;

9.Dezbaterea şi aprobarea Raportului Comisiei de cenzori pentru exerciţiul financiar 2020;

10.Descărcarea de gestiune pentru exerciţiul financiar 2020 a directorului A.J.V.P.S. Dolj;

11.Dezbaterea şi aprobarea strategiei organizaţiei, programului de activitate al acesteia şi bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2021;

  1. Diverse.

13.Dezbaterea şi aprobarea Raportului de activitate al  Consiliului Organizaţiei pentru perioada 01.01.2021-31.12.2021;

14.Dezbaterea şi aprobarea bilanţului contabil al Asociaţiei Judeţene a Vânătorilor şi Pescarilor Sportivi Dolj aferent exerciţiului financiar 2021;

15.Dezbaterea şi aprobarea Raportului Comisiei de cenzori pentru exerciţiul financiar 2021;

16.Descărcarea de gestiune pentru exerciţiul financiar 2021 a directorului A.J.V.P.S. Dolj;

17.Dezbaterea şi aprobarea strategiei organizaţiei, programului de activitate al acesteia şi bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2022;

  1. Diverse.