Directorul SRI, Ambasadorul George Cristian Maior : „Scopul nostru este să creăm strategii reciproc avantajoase”

0
201

La începutul acestei săptămâni, directorul Serviciului Român de Informaţii, Ambasadorul George Cristian Maior şi Sergei Konoplyov, directorul Programului privind Securitatea Mării Negre al Universităţii Harvard au deschis seminarul regional O abordare sinergetică a cunoaşterii strategice în Regiunea Extinsă a Mării Negre”. Evenimentul a fost organizat la Bucureşti de Serviciul Român de Informaţii în cooperare cu Universitatea Harvard şi a reunit demnitari şi militari cu rang înalt din Armenia, Azerbaidjan, Bulgaria, Georgia, Moldova, România, Slovenia, Ucraina, Ungaria, Turcia şi Statele Unite ale Americii. Pe parcursul seminarului au fost prezentate perspective asupra securităţii Regiunii Extinse a Mării Negre de către reprezentanţi ai legislativului, Administraţiei Prezidenţiale, instituţiilor din domeniul securităţii naţionale, ai mediului academic, sectorului privat şi organizaţiilor neguvernamentale din România.

George Cristian Maior

Evenimentul  s-a înscris în seria demersurilor Serviciului Român de Informaţii de conectare la circuitul internaţional de forumuri academice şi instituţionale pe teme de securitate. Programul anual privind Securitatea Mării Negre urmăreşte asigurarea unui cadru academic pentru dezbaterea unor abordări multiple asupra securităţii regionale, cu accent pe Regiunea Extinsă a Mării Negre, subliniind importanţa înţelegerii riscurilor şi ameninţărilor complexe, sinergia eforturilor în prevenirea şi combaterea acestora precum şi relevanţa cunoaşterii strategice în sprijinul procesului de luare a deciziei în domeniul securităţii. Directorul SRI, George Cristian Maior a precizat cu această ocazie, că evenimentul este unic prin faptul că urmăreşte consolidarea capabilităţilor ţărilor de la Marea Neagră în domeniul securităţii şi intensificarea cooperării şi integrării strategiilor acestora prin dialogul între actori decizionali actuali şi viitori, atât civili cât şi militari. „Reunind sute de înalţi oficiali din Statele Unite ale Americii şi state din zona Mării Negre, în aproape cincisprezece ani de existenţă, programul Şcolii John F. Kennedy a câştigat un loc aparte în miriada de iniţiative şi organizaţii apărute în regiune. Seminarul oferă astfel o oportunitate majoră de a aprofunda înţelegerea provocărilor la adresa securităţii. Cred cu tărie că acesta este un forum adecvat pentru discutarea rolului pe care factorii de decizie îl pot juca în cultivarea unui climat de pace în regiune, bazat pe reforme democratice ale sectorului de securitate şi valori comune” a precizat George Maior. La rândul său, directorul Programului privind Securitatea Mării Negre al Universităţii Harvard, Sergei Konoplyov, a spus că evenimentul face parte dintr-o gamă mai largă de seminarii pregătite la Universitatea Harvard. Acesta a precizat că unul dintre motivele pentru care a ales colaborarea cu SRI este experienţa în organizarea de evenimente.

Un eveniment inedit şi pentru SRI

Directorul SRI a mai spus că organizarea unui astfel de seminar este un eveniment inedit şi pentru SRI, deoarece îi permite Serviciului “să treacă dincolo de atributul tradiţional al unui serviciu de intelligence, care se referă la informarea politicului la nivel naţional şi la prevenirea şi combaterea ameninţărilor de securitate”. Acest seminar este un demers concret în cadrul eforturilor de împărtăşire a cunoaşterii în regiune. „De asemenea, cred în relevanţa deosebită a temei abordate în cadrul acestui seminar. Dinamicile pe care le putem observa în nordul Africii şi Orientul Mijlociu arată indubitabil că inclusiv mările care păreau să fie calme, aşa cum era Mediterana, pot fi tulburate de furtuni dintr-un moment în altul. Este aşadar nu doar necesar ci şi înţelept să alocăm timp şi efort meditării strategice în cazul unei mări înconjurate şi bântuite încă de „conflicte îngheţate”. În ciuda unor evoluţii regionale pozitive, cuvintele lui John F. Kennedy – „singura certitudine neschimbată este că nimic nu este cert şi de neschimbat” – ne îndeamnă să nu neglijăm scenariile cele mai dificile…” a mai spus George Maior.

„Putem conta pe aliaţii şi prietenii noştri din UE şi NATO”

Directorul SRI în discursă său a menţionat faptul că în orice moment, România poate conta pe aliaţii din UE şi NATO, provocările viitoare putând fi întâmpinate numai împreună. „Ştim că putem conta pe aliaţii şi prietenii noştri din UE şi NATO, dar este exclusiv obligaţia noastră să trecem peste divergenţe şi să conferim substanţă conceptului de „regional ownership”. Mă aştept ca acest seminar să se concentreze pe instrumentele, obstacolele şi stimulentele care ne-ar putea face să gândim şi să acţionăm împreună” a mai completat George Cristian Maior. Lectorii invitaţi la acest eveniment au oferit mai mult perspectivă românească asupra problematicii regionale, iar discuţiile  s-au purtat într-un climat interactiv şi constructiv care au condus la final la identificarea unei metode pentru o mai bună coordonare a eforturilor noastre în Zona Extinsă a Mării Negre.

Sergei Konoplyov

Demers politic, declanşat prin cunoaştere strategică

În acest context, directorul SRI a mai spubliniat faptul că deja avem o bogată literatură cu privire la importanţa strategică a regiunii, fiind dedicate eforturi extinse dezbaterii problematicii regionale, atât din partea mediului academic, cât şi în formatele oficiale de cooperare. Au fost create forumuri mai mult sau mai puţin formale şi mecanisme concrete de cooperare. De asemenea, au fost adoptate documente strategice. „Şi totuşi este dificil să discernem dacă toţi actorii implicaţi urmăresc o strategie coerentă bazată pe interese compatibile. Istoricii şi cercetătorii şi-au făcut treaba, acum este timpul să acţionăm. Trebuie să depăşim stadiul de înţelegere ulterioară, de cunoaştere istorică, să exploatăm lecţiile învăţate şi să trecem mai departe, la anticipare şi prognoză. Nu ne mai putem permite stagnări în domeniul deciziei politice. Trebuie să facem paşi concreţi în promovarea unei ordini şi culturi a cooperării în Regiunea Extinsă a Mării Negre. Iar acesta este un intens demers politic care poate fi declanşat prin cunoaştere strategică” a constatat George Maior.

O viziune comună asupra propriului viitor

Directorul SRI a remarcat faptul cât este de vitală cunoaşterea strategică. „Este cheia elaborării unei hărţi a intereselor şi a stabilirii priorităţilor. Cunoaşterea este cel mai puternic instrument în conştientizarea problemelor din regiune şi imprimarea unui caracter urgent pentru soluţionarea acestora. Ca şi proces cognitiv, dacă această cunoaştere o ia pe căi separate încă din etapa iniţială de formare, atunci şi recomandările care se desprind ulterior vor identifica cel mai probabil opţiuni şi alegeri strategice diferite. Managementul şi decizia strategică în Regiunea Extinsă a Mării Negre necesită aşadar un anumit grad de împărtăşire a cunoaşterii. Dacă scopul nostru definitiv este să avem o viziune comună asupra propriului viitor şi să creăm strategii reciproc avantajoase, atunci trebuie să stabilim relaţii multiple de cooperare între entităţile implicate în procesul cunoaşterii, fie că sunt servicii de intelligence, guverne sau centre de cercetare. Numai aşa putem facilita conturarea unei imagini pe care să o avem cu toţii cu privire la provocările şi oportunităţile în domeniul securităţii” a mai spus Ambasadorul George Maior.

Cooperarea regională este un semn al civilizaţiei postmoderne

Directorul SRI a tras semnalul vizavi de faptul că, mai ales în ultimul timp, guvernele îşi corelează politicile naţionale într-o abordare comună, regională, dar care se bazează pe furnizori de cunoaştere separaţi. „Motivul pentru absenţa unui succes sustenabil se regăseşte în detaliile acestor proiecte de cooperare. Guvernele îşi corelează politicile naţionale într-o abordare comună, regională, dar se bazează pe furnizori de cunoaştere separaţi. Şi atunci, cum se pot elabora şi implementa strategii ale căror surse de cunoaştere sunt deconectate? De fapt, toate sunt componente ale aceluiaşi proces. În mediul actual de securitate, extinderea cooperării regionale în toate etapele care contribuie la decizia şi acţiunea strategică este soluţia pentru a ieşi din paradigma unilateralismului. Mai mult, cooperarea regională nu este doar cheia pentru cunoaşterea şi eficienţa strategică, ci este şi un semn al civilizaţiei postmoderne” a menţionat George Maior.

Cadru comun de cunoaştere

În concluzie, directorul SRII a spus că va considera acest seminar regional un prim pas în construirea unei comunităţi a celor care validează cunoaşterea strategică. „Este un for în care servicii de intelligence, agenţii guvernamentale, centre de cercetare şi instituţii academice dezbat proactiv şi clădesc bazele unui cadru comun de cunoaştere. Doar cogniţia şi percepţia împărtăşite ne permit să confirmăm interesul reciproc pe care îl avem în gândirea şi acţiunea strategică pe baza cooperării. Cred că nu este doar o simplă zonă de interes, ci un demers profitabil tuturor. Trebuie să lansăm cooperarea în acest domeniu pentru a asigura o mai bună stabilitate în Regiunea Extinsă a Mării Negre…” a mai completat George Cristian Maior.

Iunie 2006 – primul proiect sub egida Forumului Mării Negre a fost Seminarul „Dimensiunea Regională a Procesului Bologna”, care s-a desfăşurat, la Bucureşti.

Octombrei 2006 – a avut loc cea de-a V-a reuniune anuală a absolvenţilor şi experţilor afiliaţi la Programul de Securitate pentru Marea Neagra. Evenimentul s-a desfăşurat în Sala de Marmură a Cercului Militar din Bucureşti, iar cu această ocazie, AS Principele Radu a rostit o alocuţiune la deschiderea evenimentului.