Proiectele de acte normative de care Guvernul a luat act în ședința de ieri

0
399

I.               ORDONANȚE DE URGENȚĂ

1.    ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul justiției

2.    ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru completarea Legii nr. 176/2018 privind internshipul

II.            HOTĂRÂRI

 1. HOTĂRÂRE privind acordarea unor ajutoare de urgenţă
 2. HOTĂRÂRE privind recunoașterea Fundației Româno-Germane de Pregătire şi Perfecţionare  Profesională Vladimirescu-Arad ca fiind de utilitate publică
 3. HOTĂRÂRE pentru aprobarea criteriilor şi modalităţilor de stabilire şi ajustare a preţurilor reglementate aferente serviciilor de calificare, depozitare şi procesare a octoxidului de uraniu, precum şi a preţului pulberii de dioxid de uraniu furnizate de către Compania Naţională a Uraniului-S.A pe teritoriul României
 4. HOTĂRÂRE privind înscrierea unui imobil în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestuia în administrarea Tribunalului Buzău
 5. HOTĂRÂRE privind revocarea dreptului de folosinţă gratuită al Fundaţiei ”Mareşal Alexandru Averescu” asupra unui imobil aflat în domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Apărării Naţionale, situat în municipiul Buzău, judeţul Buzău, şi modificarea anexei nr.4 la Hotărârea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
 6. HOTĂRÂRE privind trecerea unei construcţii, aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne – U.M. 0460 Râmnicu Vâlcea, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării, precum şi actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
 7. HOTĂRÂRE privind reactualizarea valorii taxelor pentru activitățile miniere, prevăzute de Legea minelor nr. 85/2003
 8. HOTĂRÂRE privind reorganizarea unor stațiuni de cercetare-dezvoltare agricolă
 9. HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 341/2007 privind intrarea în categoria înalților funcționari publici, managementul carierei şi mobilitatea înalților funcționari publici, precum şi pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici
 10. HOTĂRÂRE privind stabilirea instituţiilor publice şi organelor de specialitate ale administraţiei publice centrale coordonate de prim-ministru, prin Cancelaria Prim-Ministrului şi pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 21/2017 privind organizarea, funcționarea şi atribuţiile Secretariatului General al Guvernului
 11. HOTĂRÂRE privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detașare în condițiile legii, a funcției publice de prefect al județului Ilfov de către Ghincea Marius-Cristian.
 12. HOTĂRÂRE privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detașare în condițiile legii, a funcției publice de prefect al județului Ilfov de către Niţă Mihai-Sandu.

III.   MEMORANDUMURI

1.    MEMORANDUM cu tema: Memorandum privind aprobarea Metodologiei şi Ghidului de implementare a Planului Anual de Lucru al Guvernului la nivelul administraţiei publice centrale

2.    MEMORANDUM cu tema: Încheierea unui Memorandum de Înţelegere între Guvernul României şi Comunitatea şi Piaţa Comună a statelor din zona Caraibilor (CARICOM)

IV.     NOTE

1.    NOTĂ privind Planul Anual de Lucru al Guvernului – 2019

                                                                                                           V.      PUNCTE DE VEDERE

1.    PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăți care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 și pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societățile agricole și alte forme de asociere în agricultură

2.    PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă privind trecerea unor părți dintr-un imobil din domeniul public al statului și administrarea Aeroclubului României în domeniul public al județului Maramureș și în administrarea Regiei Autonome Aeroportul Baia Mare

3.    PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă privind acordarea unui pachet-trusou pentru nou-născuți

4.    PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă pentru instituirea Zilei Memoriale a Holocaustului Romilor – Samudaripen

5.    PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 33 din 27 mai 1994 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică

6.    PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă privind proiectul de lege pentru completarea art. 27 din Legea nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap

7.    PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă privind preluarea personalului angajat cu pregătire paramedicală din cadrul echipajelor SMURD specializate în acordarea primului – ajutor calificat, potrivit legii, aflate în finanțarea autorităților publice locale de pe raza județelor Arad, Hunedoara, Maramureș, Mureș și Sibiu