Alternativa  „Step  by  step” a primit două  săptămâni în plus  de ofertă

0
89

Este o  formă alternativă de  educaţie pentru  copii,  destinată celor aflaţi  în clase mici, dar care deja are şanse  de reuşită.  Se numeşte  „Step by  step”,   este  pusă  în  aplicare, iar din anul  şcolar  viitor se are  în vedere dezvoltarea  acesteia, Ministerul  Educaţiei  Naţionale  trimiţând structurilor subordonate teritorial noile reglementări. Inspectoratul  Şcolar Judeţean  Dolj  nu  face excepţie,  înştiinţând, la rândul  său, unităţile de  învăţământ din  Dolj.

copiiÎn  urmă  cu 20 de  ani,  s-au  pus bazele dezvoltării  educaţiei „Step  by step”  („Pas  cu  pas”),  în învăţământul  preuniversitar, cu  precădere  în clasele   mici.  Între  timp, a fost constituită şi  o  structură de  acest tip – Centrul  pentru Educaţie şi  Dezvoltare  Profesională (CEDP) –, care şi-a  luat rolul în  serios. În  urmă  cu  câteva zile, aceasta  a lansat  oferta  de  extindere  a  unei astfel  de  forme de  educaţie,  către  toate  Inspectoratele Şcolare Judeţene. Statistica ultimilor ani  este  destul  de  dură:  nivel scăzut  de cunoştinţe,  analfabetism  funcţional  (42%   din elevii  de 15 ani,  dublă  faţă  de  media europeană);  abandon şcolar (19%,  faţă  de rata asumată  de  11%), sărăcie  educaţională   în  mediul  rural  şi  pentru  minoritatea  romă.

În  ianuarie  2016,  studiul   Forumului  Economic  Mondial „The  Future  of  Jobs”, de  la Davos, a definit  un  top al  primelor zece  competenţe   şi  abilităţi  prioritare  pe piaţa muncii,  în  2020. „Step by  step” face parte  dintre  alternativele  educaţionale.  Nu  sunt lipsite de  importanţă unele criterii  de  dezvoltare.  Astfel,  în  „Top   10  competenţe”  se află:  gândirea critică, creativitatea, managementul  oamenilor,  coordonarea cu alţii, inteligenţa  emoţională, analiza  şi luarea  deciziilor,  orientarea spre servicii, negocierea, flexibilitatea  gândirii.  De  asemenea,  pe lista  „Pas  cu pas” se  regăsesc:  iniţiativa personală,  eficacitatea individuală şi consolidarea încrederii  în sine,  creativitatea,  lucrul în echipă,  respectul pentru ceilalţi,   aprecierea  diferenţelor, asumarea  responsabilităţilor etc.

Mai  mulţi paşi de  urmat

Respectarea  standardelor  „Step by step” presupune  mai multe  etape: formarea  şi  perfecţionarea  continuă a cadrelor  didactice în  vederea  aplicării  „Metodologiei  alternative” (pentru  „preşcolar” sunt  patru  module,  „primar” – opt  structuri,  pentru forma  ultimă  amintită  data  de  desfăşurare  fiind în timpul  vacanţei de  vară);  amenajarea   grupelor  preşcolare, claselor  pregătitoare   şi  a  celor  primare  cu  mobilier adecvat   şi materiale didactice  variate, care  să  susţină explorarea şi învăţarea copiilor;  aplicarea sistemului  ştiinţific de evaluare  etc.

De  asemenea,  unităţile  şcolare  solicitante trebuie  să  îndeplinească mai  multe condiţii. Pentru  „preşcolar”:   acordul  Consiliului  de  Administraţie al  grădiniţei  (numele  şi acordul  scris  al cadrelor didactice, de  preferinţă  titulare;  existenţa spaţiului fizic  necesar desfăşurării activităţii – săli de grupă  în unităţile cu program normal, prelungit  şi săptămânal  şi cu  maximum  dublă funcţionalitate  în  ceea ce ţine  de  cele  cu  program prelungit); acordul  Inspectoratului Şcolar Judeţean; avizarea  privind   respectarea  standardelor de dotare  cu mobilier. La „primar”  (clasa  pregătitoare  şi clasa  I), trebuie  numele şi  acordul  scris al  celor  două  cadre  didactice  care îşi arată  disponibilitatea  de  desfăşurarea a unui  program  de  opt  ore  (8.00 – 16.00),  între 10.00 – 14.00 acestea  urmând să  lucreze  împreună.

Cererile  vor fi  adresate CEDP  şi vor  fi  analizate  de Consiliul  Director, urmând să fie stabilite  unităţile unde  va fi acceptată  extinderea. După  aprobare, cadrele didactice  avizate  vor participa la cursuri de  pregătire organizate  de CDEP, în  Centre  de  formare  „Step by  step” . Iniţial, data  limită de trimitere  a  solicitărilor a  fost  15  februarie, dar,  aici vine  noutatea,  aceasta  s-a  modificat şi s-a  dat  o  extensie.

Până în prezent, 66 de cereri

Inspectoratul Şcolar  Judeţean Dolj a  făcut  cunoscute  noile reglementări în  ceea  ce  priveşte  „Step  by step”. Astfel,  „Consiliul  Director al  Centrului  pentru Educaţie   şi  Dezvoltare   Profesională a  hotărât ca noul termen-limită  de  primire a cererilor de extindere   şi reluare de  ciclu să  fie 15 martie 2017 ”.  Vor fi  păstrate toate  condiţiile  anterioare şi se merge  pe cât mai  multe  solicitări.   Ca o  completare, pentru anul şcolar  viitor  sunt  prevăzute 75 de  locuri în  judeţul nostru, iar, până  pe  15  februarie, data  limită anterioară, au fost  depuse   66  de cereri, dar, odată  cu extinderea perioadei de înscriere,  numărul  acestora se  aşteaptă să crească.