2014 – anul tranziţiei către noua Politică Agricolă Comună / ”Eşti Fermier European. Depune la APIA cererea de sprijin!”

0
59

Obiectivul general al campaniei îl reprezintă informarea fermierilor cu privire la fondurile europene şi naţionale destinate schemelor / măsurilor de sprijin pe suprafaţă în anul 2014, precum şi la modalitatea de accesare a acestora.

Se pune accent în continuare pe informarea eficientă a fermierilor cu privire la aplicaţia de identificare online a parcelelor agricole – IPA Online, prin care beneficiarii îşi pot vizualiza, prin conexiune la internet, propriile parcele digitizate în campania anterioară şi îşi pot digitiza şi măsura cu exactitate şi alte parcele prin identificare pe ortofotoplanurile disponibile în baza de date (LPIS) a APIA. “De asemenea, aplicaţia IPA Online pune la dispoziţia fermierilor rezultatele controalelor pe teren din anii anteriori precum şi avertizări privind calitatea digitizării parcelelor agricole şi avertizări privind respectarea anumitor cerinţe de ecocondiţionalitate. Totodată, aplicaţia IPAOnline informează fermierul dacă parcelele digitizate sunt situate în zone eligibile pentru plăţile compensatorii pentru măsurile de dezvoltare rurală”, a precizat Nicolae  Sorin  Răducan, director executiv al APIA Dolj, într-un comunicat de presă remis redacţiei.

Agricultorii obligaţi să respecte normele de ecocondiţionalitate

Buna informare a fermierilor reprezintă una din primele şi cele mai importante condiţii pentru derularea la timp şi corectă a întregului proces de absorbţie a fondurilor europene alocate pentru sectorul agricol din România. „Pe durata Campaniei, centrul judeţean şi centrele locale ale Agenţiei vor organiza sesiuni de informare şi instruire a fermierilor şi respectiv a administraţiei agricole din primării, cu privire la perioada de depunere a cererilor de sprijn pentru plăţi pe suprafaţă în anul 2014, modalitatea de completare a acestora, condiţiile de eligibilitate impuse de legislaţia europeană şi naţională, tipurile de controale impuse de regulamentele europene, precum şi la pachetele financiare care pot fi accesate în cadrul măsurilor de sprijin pe suprafaţă”, a mai subliniat directorul APIA Dolj. În cadrul sesiunilor de instruire se va acorda o atenţie deosebită procedurii de completare electronică a declaraţiei de suprafaţă şi identificare, respectiv de schiţare corectă, online a parcelelor agricole. De asemenea, se va pune accent pe obligativitatea agricultorilor de a respecta normele de ecocondiţionalitate pe toate suprafeţele agricole utilizate. „De aceste instruiri vor beneficia atât fermierii cât şi administraţia agricolă din primării, respectiv personalul din bibliotecile locale şi comunale cuprinse în programul Biblionet”, a conchis Sorin Răducan. Campania de primire a cererilor de sprijin pe suprafaţă se va derula în perioada 3 martie – 15 mai 2014, respectiv 9 iunie, cu penalizări de 1% pentru fiecare zi de întârziere.

 

  • La APIA Centrul Judeţean Dolj, în campania 2013 au depus cereri  pentru sprijin un numar de 50.659 de fermieri .
  • Fermierii care detin până la 50 de hectare de teren agricol sunt asteptaţi sã depunã cererile la unul din centrele locale aleAPIA. Agricultorii care deţin suprafeţe mai mari de 50 de hectare trebuie să meargã la Centrul Judeţean APIA Dolj. Depunererea cererilor se v-a desfăşura în ordinea programărilor transmise prin poştă de către fermieri .