ALDE Dolj : Soluţii pentru învăţământul doljean

0
410

Victor Gogonea, Secretarul General ALDE Dolj: „Este nevoie de un dialog rațional între reprezentanți ai autorităților, inspectori școlari, sindicate, reprezentanți ai părinților pentru a găsi cele mai bune soluții privind  finanțarea învățământului doljean”

Considerăm că înființarea la Prefectura DOLJ a unei Comisii Mixte pentru analiza situației din învățământul doljean și găsirea de soluții pentru buna finanțare a acestuia ar fi un demers util.

Autoritățile, inspectorii școlari, sindicatele și asociațiile părinților pot găsi împreună un cadru optim de soluționare a problemelor legate de încadrarea școlilor  din județ în costul standard per elev.

Costul standard pentru fiecare elev/preșcolar pentru învățământul preuniversitar de stat, particular şi confesional acreditat pentru anul 2018 a crescut de la 3.740 lei/an la 4.413 lei .

Este doar un pas în direcția asigurării finanțării educației în condițiile în care bugetul pentru educație  deși este cel mai mare din 1990 încoace rămâne sub 3% din PIB.

Înțelegem preocupările reprezentanților sindicatelor față de buna funcționare a sistemului de învățământ. Ele sunt și ale noastre. Este nevoie de dialog și de atitudini raționale în analiza bugetelor școlare pentru a găsi un just echilibru în atingerea țintei de  eficiență în cheltuirea resurselor publice”-apreciază secretarul general al ALDE Dolj.

 

BIROUL DE PRESĂ ALDE DOLJ