Sesiune extraordinară a Rezidenţiatului, în primăvară

0
190

Ministerul Sănătăţii a hotărât să organizeze o sesiune extraordinară a concursului de rezidenţiat în primăvara acestui an. Decizia a fost luată din dorinţa de a identifica modalităţi şi soluţii pentru asigurarea locurilor de specializare de care să beneficieze un număr cât mai mare de absolvenţi ai universităţilor de medicină. În acest sens, potrivit MS, au fost organizate consultări cu reprezentanţii federaţiilor studenţeşti, cu reprezentanţi ai absolvenţilor din anii precedenţi, precum şi cu reprezentanţi ai universităţilor de medicină din întreaga ţară.

În urma acestor consultări, reprezentanţii Ministerului Sănătăţii au decis că soluţia optimă constă în organizarea unei sesiuni extraordinare a examenului de rezidenţiat în primăvara anului 2016, pentru locurile rămase vacante în ţară. Această sesiune va fi organizată la nivel naţional, va include subiecte unice de examen, în baza bibliografiei utilizate pentru sesiunea din toamna anului trecut. Urmează ca, în scurt timp, să fie anunţată şi data, dar şi modul de organizare a acestei sesiuni extraordinare.

Rezidenţiatul din toamnă se desfăşoară la nivel naţional, cu subiecte unice

Concursul de Rezidenţiat pentru domeniile medicină, medicină dentară şi farmacie este programat anul acesta în funcţie de data la care se vor desfăşura alegerile parlamentare: în a doua sau treia duminică din luna noiembrie.

Totodată, în urma consultărilor desfăşurate în ultima perioadă, Ministerul Sănătăţii a decis ca organizarea sesiunii concursului de rezidenţiat din toamna anului 2016 să se desfăşoare, de asemenea, la nivel naţional şi bazat pe subiecte unice. Bibliografia utilizată pentru această sesiune de examene va fi alcătuită din „Compendiul de specialităţi medico-chirurgicale” elaborat de un colectiv multidisciplinar format din cadre didactice de la toate universităţile de medicină şi farmacie, sub coordonarea prof. dr. Victor Stoica şi prof. dr. Viorel Scripcaru. Cele două volume sunt tipărite la Editura Medicală Bucureşti, care va asigura şi distribuţia acestora. Potrivit Ministerului Sănătăţii, tematica elaborată în baza acestei bibliografii urmează a fi publicată în scurt timp pe site-ul oficial al concursului de rezidenţiat şi în săptămânalul „Viaţa Medicală”. Metodologia concursului de rezidenţiat, sesiunea 2016, va fi anunţată după noi consultări ale reprezentanţilor Ministerului Sănătăţii cu federaţiile studenţeşti de profil.

153 de candidaţi care au obţinut un punctaj minim de promovare nu au putut alege loc/post

În Metodologia concursului de rezidenţiat din 15 noiembrie 2015, aprobată prin Ordinul Comun MS şi  MECŞ nr. 1195/5414/2015, s-a prevăzut că: „Locurile şi posturile rămase neocupate în urma finalizării alegerilor nu se vor putea redistribui altor candidaţi declaraţi promovaţi în alte centre universitare, acestea urmând a fi ocupate numai printr-un alt concurs de rezidenţiat”. Oficialii MS au arătat că o suplimentare de locuri la Bucureşti nu se încadrează în prevederile legale şi  ar fi atras o depăşire a cifrei de şcolarizare aprobată prin HG nr. 211/2015. De asemenea, o redistribuire fără concurs ar fi constituit o măsură discriminatorie faţă de cei care au promovat acest examenul de rezidenţiat organizat în data de 15 noiembrie 2015 în centrele universitare medicale din ţară. Din datele Ministerului Sănătăţii rezultă că 153 candidaţi care au obţinut un punctaj minim de promovare nu au putut alege loc/post întrucât acestea au fost ocupate. Ministerul Sănătăţii a crescut anual numărul de locuri/posturi scoase la concursul de rezidenţiat, în 2015 fiind scoase la concurs 4.000 de locuri/posturi. În aceste condiţii, s-a hotărât organizarea unei sesiuni extraordinare a rezidenţiatului.

La nivel naţional, anul trecut, absolvenţii universităţilor de medicină, medicină dentară şi farmacie au concurat pe un număr de 3.388 locuri şi posturi pentru medicină, 263 locuri şi posturi pentru medicină dentară, precum  şi 152  locuri şi posturi pentru farmacie.

Din cei 5.777 tineri medici care s-au înscris la concursul de rezidenţiat, 4.302 au optat pentru domeniul medicina, 1.066 pentru domeniul medicină dentară şi 409 pentru farmacie.