La Bruxelles / Prima reuniune a platformei REFIT

0
94

Prima reuniune a platformei REFIT, destinată unei mai bune legiferări, a avut loc finele lunii trecute, la Bruxelles. Membrii platformei au discutat programul de lucru pentru anul 2016 pentru a se asigura că legislaţia UE şi punerea sa în aplicare în statele membre devin mai eficiente şi îşi ating obiectivele cu mai multă eficacitate.

Prim-vicepreşedintele Comisiei Europene Frans Timmermans, în calitate de preşedintele al platformei, a precizat că pentru a răspunde nevoilor cetăţenilor, revizuirea şi îmbunătăţirea normelor UE existente sunt la fel de importante ca şi elaborarea de noi propuneriLegislaţia UE trebuie să rămână adecvată scopului, să fie actualizată şi cât mai simplă posibil. Pentru a asigura acest lucru, avem nevoie să auzim punctele de vedere ale celor care sunt în miezul problemelor: cetăţenii, micii întreprinzători, administraţiile publice care se confruntă zilnic cu avantajele, dar, uneori, şi cu lipsa de eficienţă a legislaţiei noastre şi a modului în care aceasta este pusă în aplicare de către statele membre. Platforma REFIT are rolul de a colecta punctele lor de vedere, de a le evalua şi de a le transforma în sugestii pragmatice şi operaţionale pentru Comisia Europeană….”, a mai spus oficialul european.

„Reducerea poverii administrative”

Din platformă fac parte 48 de membri reprezentând o diversitate de părţi interesate, Comitetul Economic şi Social European, Comitetul Regiunilor şi toate guvernele statelor membre. Activitatea platformei REFIT va fi condusă de membrii acesteia, în special pe baza contribuţiilor primite de la public prin intermediul formularului intitulat „Reducerea poverii administrative”. Acest nou portal online este deschis tuturor membrilor publicului pentru a prezenta sugestii de reducere a sarcinilor de reglementare inutile cu care se confruntă în viaţa lor de zi cu zi. Membrii platformei vor evalua contribuţiile părţilor interesate şi vor analiza modalităţile practice prin care se poate da curs sugestiilor acestora, fără a compromite obiectivele de politică.

Agenda privind o mai bună legiferare

Comisia va reacţiona la toate sugestiile platformei şi va explica public, în mod sistematic, cum intenţionează să le dea curs. Prin intermediul reprezentanţilor lor în cadrul platformei, statele membre vor fi invitate să facă acelaşi lucru, atunci când propunerile se referă la transpunerea şi la punerea în aplicare la nivel naţional a legislaţiei UE. Aproximativ 250 de sugestii au fost deja transmise grupului prin intermediul formularului sus-menţionat. Platforma REFIT a fost anunţată în  Agenda privind o mai bună legiferare din 2015. Platforma cuprinde un Grup al părţilor interesate, compus din 18 membri şi doi reprezentanţi ai Comitetului Economic şi Social European şi ai Comitetului Regiunilor, precum şi un Grup guvernamental, compus din experţi la nivel înalt din fiecare dintre cele 28 de state membre ale UE. „Membrii vor fi asistaţi în activitatea lor de Secretariatul General al Comisiei. Membrii Grupului părţilor interesate au fost selectaţi printr-o cerere publică de candidaturi. Comisia a urmărit să asigure o reprezentare echilibrată a diferitelor sectoare, interese, regiuni, precum şi de gen”, se precizează într-un comunicat de presă postat pe site-ul Comisiei Europene.