„Strategiile pentru regiunea Dunării şi pentru regiunea Adriatico – Ionică sunt în curs de derulare”

0
137

Joi, seara, în Parlamentul European, de la Strasbourg, comisarului pentru politică regională Corina Creţu a vorbit despre căile ferate şi serviciile publice în regiunea Dunării şi regiunea Mării Adriatice şi a Mării Ionice, precizând că atât strategia Dunării, cât şi cea Adriatico – Ionică au identificat transportul feroviar ca fiind una dintre priorităţile lor principale. Concluzia a fost că, în acest context, Comisia Europeană consideră că este timpul să se ia măsuri energice de sprijinire a serviciilor publice de căi ferate în aceste regiuni.

Comisarul european a subliniat în discursul său, faptul că, la începutul săptămânii trecute, a avut ocazia să participe la evenimentul de lansare a Strategiei UE pentru regiunea Alpină, care a avut loc la Brdo, în Slovenia. Aceasta a fost lansarea celei de-a 4-a strategii macroregionale care certifică încă o dată necesitatea şi importanţa acestor strategii. „Prin implicarea în strategiile macroregionale, regiunile europene pot soluţiona împreună provocări comune, contribuind astfel la realizarea coeziunii teritoriale, economice şi sociale. Această cooperare este deosebit de relevantă în ceea ce priveşte îmbunătăţirea conectivităţii regiunilor, mai ales prin dezvoltarea conexiunilor feroviare. Atât strategia Dunării, cât şi cea Adriatico – Ionică au identificat transportul feroviar ca fiind una dintre priorităţile lor principale. Există într-adevăr decalaje enorme între regiunile lor în ceea ce priveşte serviciile publice de transport feroviar, care subminează potenţialul comun pentru dezvoltarea economică”, a precizat Corina Creţu, în discursul său din plenul PE.

În ţările din afara UE, serviciile publice feroviare sunt cu adevărat insuficiente

Oficialul european a mai spus că această ocazie că în „vechile” state membre, precum Italia, Germania şi Austria, serviciile publice sunt, în mare parte, satisfăcătoare, deşi există evident loc pentru îmbunătăţiri. „În „noile” state membre, cum ar fi Republica Cehă, Ungaria şi România, situaţia nu este satisfăcătoare, însă este în curs de ameliorare, în principal datorită sprijinului oferit de fondurile UE. Dar în ţările din afara UE, serviciile publice feroviare sunt cu adevărat insuficiente şi au dramatic nevoie de reforme şi investiţii. În acest context, Comisia Europeană consideră că este timpul să se ia măsuri energice de sprijinire a serviciilor publice de căi ferate în aceste regiuni”, a subliniat comisarul european.

„Avem nevoie de investiţii în proiecte de reabilitare”

Corina Creţu a vorbit în faţa tuturor europarlamentarilor despre acţiunile ce ar trebui să se concentreze asupra mai multor aspecte. „În primul rând, avem nevoie, cu siguranţă, de o cooperare strânsă şi mai bună între ţări. Nu există nici o altă modalitate de a reuşi la nivel macro-regional. În al doilea rând, avem nevoie ca ţările participante să colaboreze strâns în punerea în aplicare a unei serii de reforme feroviare, cum ar fi separarea infrastructurii şi a operaţiunilor, precum şi introducerea de licenţe şi regulamente. În al treilea rând, avem nevoie de investiţii în proiecte de reabilitare, îndepărtarea blocajelor şi a verigilor lipsă în sisteme de gestionare a traficului şi de îmbunătăţire a capacităţii”, a enumerat rapid trei aspecte extrem de importante.

„Avem nevoie ca toate părţile implicate să fie de acord într-un principiu clar”

Comisarul european a apreciat valoarea indicativă a reţelei TEN-T pentru Balcanii de Vest, care sunt în vigoare în prezent şi furnizează un cadru util pentru aceste investiţii. „Trebuie, de asemenea, să depunem eforturi în vederea îmbunătăţirii pregătirii proiectelor, creării şi consolidării unor structuri de guvernanţă eficiente şi alinierii şi simplificării procedurilor de trecere a frontierelor. În special, avem nevoie ca toate părţile implicate să fie de acord într-un principiu clar: toate contractele de servicii publice de transport feroviar trebuie să fie atribuite pe criterii de competitivitate. Resursele publice se confruntă cu constrângeri severe, şi prin urmare trebuie să ne asigurăm că resursele disponibile sunt utilizate cât mai eficient. În urmă cu trei ani, Comisia a prezentat o propunere legislativă în cadrul celui de al 4-lea Pachet Feroviar şi suntem încrezători că co-legislatorii vor ajunge la un acord cu privire la această propunere în viitorul apropiat. După cum am menţionat, am făcut mari progrese în elaborarea strategiilor macro-regionale”, a mai susţinut Corina Creţu.

Nevoia de voinţă politică puternică

În concluzie, comisarul european, a remarcat două aspecte esenţiale. Pe de o parte, toată lumea trebuie să fie pregătită şi să coopereze în mod activ dincolo de graniţe, stabilind legături strânse cu ţările şi regiunile învecinate. Şi, pe de altă parte,  comisarul a vorbit de nevoia de voinţă politică puternică pentru a realiza reformele necesare şi a facilita astfel masa critică de investiţii care să permită serviciilor publice de căi ferate să răspundă necesităţilor populaţiei. „Strategiile pentru regiunea Dunării şi pentru regiunea Adriatico – Ionică sunt în curs de derulare în prezent. Hărţile indicative ale reţelei centrale TEN-T şi propunerea legislativă a Comisiei pentru un al patrulea pachet feroviar sunt pregătite. Prin urmare, toate instrumentele sunt acum în vigoare şi  aş dori să profit de această ocazie pentru a încuraja toate părţile interesate să le utilizeze în mod optim pentru a spori rolul serviciilor de căi ferate publice în aceste regiuni. Comisia va colabora cu Parlamentul European pentru a realiza progrese în aceste dosare, în beneficiul cetăţenilor, mediului de afaceri din aceste regiuni şi, implicit al Uniunii în ansamblu”, a concluzionat Corina Creţu.