A apărut noua metodologie la concursurile tehnologice, pentru elevii de gimnaziu

0
1036

Au apărut, deja, primele modificări, în programele şcolare pentru susţinerea unor olimpiade la diverse structuri de învăţământ, conform anilor de studiu.  Prima dintre ele se referă la disciplina „Educaţie tehnologică şi aplicaţii practice”, în anul şcolar 2019/2020, pentru învăţământul gimnazial.

Ministerul Educaţiei şi Cercetării a emis Nota nr. 42241/17.12.2019, referitoare la precizări cu privire la olimpiada la disciplina „Educaţie tehnologică şi aplicaţii practice”, pentru anul şcolar 2019/2020, în învăţământul gimnazial. Având în vedere noua programă pentru această disciplină, „aprobată prin Ordinul MEN nr.3393/2017 şi aplicată în sistemul de învăţământ începând cu anul şcolar 2017/2018, programele aferente olimpiadei la disciplina „Educaţie tehnologică şi aplicaţii practice/Educaţie tehnologică” se aplică după cum urmează: la clasele a V-a şi a VI-a, se aplică programele aprobate prin Nota MEN nr. 44569/27.12.2018; la clasa a VII-a se aplică din programa din Anexă; la clasa a VIII-a se aplică programa aprobată prin Nota MECTS nr. 60083/20.12.2010, cu precizarea că la etapa judeţeană programa este aferentă probei scrise”. Practic, se revine la alte acte normative anterioare, cu tot ceea ce presupun acestea.

Două faze, la olimpiadă

Sunt două etape de parcurgere a olimpiadei, judeţeană, respectiv naţională. Prima dintre ele va avea numai proba scrisă. Astfel, în cadrul acesteia competenţele specifice relevante sunt următoarele: executarea de produse utile şi/sau creative prin activităţi de tip proiect (nefiind aplicabilă componenta de executare), pe baza unei fişe tehnologice pe care o întocmeşte elevul, cu sprijinul profesorului; rezolvarea de probleme în realizarea unui produs, folosind simboluri şi termeni specifici tehnologiilor, şi achiziţii din matematică şi ştiinţe; promovarea produselor realizate pe baza unor criterii de calitate, în vederea valorificării optime; etc. Vor fi luate în calcul tehnologiile (de execuţie a produselor utile din materiale textile; ateliere de execuţie a produselor utile şi/sau a unor lucrări creative din materiale textile; instrumente, dispozitive, scule, maşini de cusut; tehnologii artizanale; etc.); design (elemente de limbaj grafic, tot pentru textile); calitate, economie şi antreprenoriat (proprietăţile şi utilizările materialelor textile; analiza de produs – utilizare materiale folosite, alcătuire, formă, funcţionalitate şi disfuncţionalităţi, preţ). La faza naţională, lucrurile se schimbă, apărând şi proba practică. Apar, la competenţe specifice relevante, transferarea în contexte previzibile a măsurilor specifice de securitate în muncă, de prevenire şi stingere a incendiilor; analiza critică a consecinţelor dezvoltării tehnologice asupra sănătăţii şi bunăstării indivizilor, comunităţii şi a mediului; analizarea impactului dezvoltării tehnologice asupra meseriilor/profesiilor/ocupaţiilor de pe piaţa muncii din prezent şi viitor… La Tehnologii, apar şi cele de execuţie în material lemnos, metalice; instrumente, dispozitive, scule, maşini (cusut, găurit, dar, numai pentru proba scrisă); operaţii tehnologice de pregătire, prelucrare, finisare. La Design şi Calitate, economie şi antreprenoriat sunt cam aceleaşi condiţii ca la judeţ, apărând cele din lemn şi cele din produse metalice.