Universitatea din Craiova: 12 facultăţi şi 7401 „boboci”!

0
2846

Deschiderea noului an universitar 2021-2022, la Universitatea din Craiova, avându-se în vedere condiţiile pandemice în derulare şi gradul ridicat de incidenţă la nivelul municipiului Craiova, s-a făcut online pe site-ul www.ucv.ro, secţiunea Eveniment. Fără fastul de circumstanţă, cu simbolistica sa specifică, generatoare din totdeauna de copleşitoare emoţie. Fără prezenţa fizică a studenţilor, care animau, în anii trecuţi, întreg centrul urbei, conferindu-i plusul de tinereţe şi vigoare, şi de ce nu o culoare aparte. Care sunt noutăţile, să le denumim astfel, la debutul anului universitar? 18.000 de studenţi, din care 7401 în anul I, iar dintre aceştia 2515 la forma de învăţământ cu taxă. Dar acestea sunt date statistice. Activitatea didactică, ne-a menţionat rectorul Universităţii, prof. univ. dr. Cezar Ionuţ Spînu, se vor desfăşura în regim hibrid, în funcţie de specificul fiecărei facultăţi, conform metodologiei anunţate. Oricum, activităţile practice, în proporţie de 50%, se vor derula în sistemul faţă-în-faţă. Prezentă în consorţiul universităţilor europene UNIVERS, dar şi a unor instituţii de prestigiu ale învăţământului superior românesc –consorţiul UNIVERSITARIA- Universitatea din Craiova se află în lumea bună a mediului academic. Care are exigenţele ei, sporite de la an la an. Au avut mesaje calde, vibrante, încurajatoare, emoţionante, la începutul noului an universitar, rectorul Cezar Ionuţ Spînu, preşedintele Senatului, prof. univ. dr. Leonardo Geo Mănescu, pro-rectorii prof. univ. dr. ing. Dumitru Nicolae, prof. univ. dr. ing. Dan Selişteanu, prof. univ. dr. Mihai Magdalena, prof. univ. dr. George Bîzdoacă, prof. univ. dr. Nicu Panea, conf. univ. dr. Dorel Berceanu, toate încărcate de robust optimism şi dorinţa acerbă de performanţă. Fiindcă, în pofida vicisitudinilor cu care se confruntă comunitatea academică din Bănie, aidoma întregului învăţământ superior, din cauza valurilor de pandemie, această citadelă a cunoaşterii –oglinda societăţii noastre de mâine- se doreşte tot mai legată de mediul socio-economic, prin viabile şi solide parteneriate cu marile companii, agenţii economici din zonă. Racordată organic la nevoile pieţei muncii. Comunitatea academică a Craiovei –studenţi, cadre didactice, cercetători, personal auxiliar- este chemată la atingerea unor noi standarde de calitate, prin implicarea fiecăruia, deplinul profesionalism şi seriozitate maximă, în ton cu exigenţele timpului. Şi toate celelalte „comandamente”. Debutul unui nou an universitar are fireşte încărcătura sa specifică de emoţie firească şi în acordurile imnului „Gaudeamus igitur” toate mesajele enumerate au avut vibraţia lor, racordate contextului sanitar pe care îl traversăm cu toţii. Şcoala, universitatea insuflă competitivitatea, gustul performanţei, autodepăşirii, pregătind drumul drept şi sigur în viaţă. Din totdeauna aceasta a fost aşteptarea cardinală de la învăţământul universitar. Ce ar mai fi nou? Fiecare din cele 12 facultăţi ale Universităţii din Bănie trebuie să-şi evalueze propria performanţă, pentru ca şi Craiova, ca mare municipiu al ţării, să aibă motive îndreptăţite să se mândrească, dincolo de vorbe, cu eforturile şi ingeniozotatea dascălilor, animaţi –sperăm- de modestie, elan şi de ce nu hărnicie. Problema nu e ce cred universitarii despe ei înşişi, ci ceea ce produce „citadela cunoaşterii”, la toate palierele ei: educaţie, cercetare, cicluri de master, doctorat şi post-doctorat. Diplome MEN şi calificative CNFPA. Fără a mai reproduce pasaje vibrante, din alocuţiunile conducerii Universităţii, la începutul anului de învăţământ, există însă în fiecare din acestea, conştiinţa plierii la particularităţile zonei a unui potenţial imens intelectual pe care îl adăposteşte Universitatea din Craiova, într-un registru în care autodepăşirea poate fi „firul roşu” al întregii activităţi. Toate urările de rigoare „bobocilor”, conform tradiţiei, şi numai bine întregului fond de cadre universitare, la ceasul unui nou început de drum.