Anunţ public Societatea Complexul Energetic Oltenia SA

0
399

Societatea Complexul Energetic Oltenia SA, codul fiscal RO30267310, nr. de înmatriculare la Registrul comerţului J 18/311/2012, cod CAEN 3511, profil de activitate producţia de energie electrică, telefon 0372 819 711, fax 0253 227 280, cu sediul în municipiul Tg-Jiu, str. Alexandru Ioan Cuza, nr. 5, judeţul Gorj, prin reprezentantul său Burlan Daniel, posesor al CI seria GZ, nr. 684765, CNP 1650125180029, tel. 0372 819 711, email: office@ceoltenia.ro, în calitate de Preşedinte Directorat anunţă elaborarea primei versiuni a planului: „Construirea unui parc fotovoltaic cu o putere instalată de cca. 40,5 MW pe depozitele de zgură şi cenuşă închise aferente S.E. Işalniţa Mal Dreptşideclanşarea etapei de încadrare pentru obţinerea avizului de mediu”.

Consultarea primei versiuni a planului se poate realiza la sediul APM Dolj, str. Petru Rareş nr. 1, Craiova, jud. Dolj şi la sediul titularului: municipiul Tg-Jiu, str. Alexandru Ioan Cuza, nr. 5, judeţul Gorj

Comentariile şi sugestiile se vor transmite în scris la sediul APM Dolj în termen de 15 zile calendaristice de la data prezentului anunţ.