Sesiune de informare în contextul Summit-ului ONU

0
342

Reprezentanţa Comisiei Europene în România şi Fundaţia pentru Dezvoltarea Societăţii Civile a organizat o “Sesiune de informare în contextul Summit-ului ONU pentru adoptarea agendei de dezvoltare post-2015”. Evenimentul a avut loc joi, 3 septembrie, la Spaţiul Public European din Bucureşti.

Angela Filote

În perioada 25-27 septembrie 2015, în cadrul Summit-ului ONU pentru adoptarea agendei de dezvoltare post-2015, statele lumii vor adopta noile obiective de dezvoltare ale planetei. Sesiunea de informare îşi propune să ofere repere pentru jurnaliştii interesaţi să acopere acest eveniment și această temă. Printre cei aproximativ 20 de participanţi aşteptaţi se vor număra jurnalişti din presa scrisă (cotidiene naţionale, publicaţii de profil, agenţii de presă), televiziune, radio şi alte publicații sau platforme online.

La acest eveniment au luat cuvântul Angela Filoteşeful Reprezentanţei Comisiei Europene în România, Sandie Blanchetreprezentant UNICEF în România, precum şi alţi experţi din instituţii internaţionale şi din societatea civil.

Evenimentul este organizat cu sprijinul Reprezentanţei Comisiei Europene în România în cadrul proiectului „România solidară în lume”, derulat de Fundaţia pentru Dezvoltarea Societăţii Civile, co-finanţat de către Ministerul Afacerilor Externe prin programul României de cooperare pentru dezvoltare, RoAid, şi implementat cu sprijinul Programului Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare (UNDP) – Biroul Regional pentru Europa şi Asia Centrală.