Primăria Craiova a stabilit criteriile de vânzare a primelor locuinţe ieftine

0
331

Autorităţile locale au întocmit criteriile pentru vânzarea viitoarelor locuinţe ieftine pe care intenţionează să le construiască la Craiova. S-a stabilit ca ele să poată fi plătite cu banii jos sau prin intermediul unui credit bancar. Pe lisa de priorităţi pot să intre inclusiv tinerii care sunt înregistraţi cu cereri pentru locuinţe ANL la Primăria Craiova, dar care nu au primit încă repartiţii. Tuturor proprietarilor le revine obligaţia să nu vândă apartamentele timp de 5 ani. 

Primăria Craiova a stabilit criteriile pe care trebuie să le îndeplinească familiile de craioveni care doresc să cumpere o locuinţă din lotul care ar urma să se construiască în Bănie. Ca să poată să beneficieze de repartizarea unei locuinţe destinate cumpărării, o familie trebuie să nu deţină proprietate nici o altă locuinţă, să nu fi vândut o locuinţă după data de 1 ianuarie 1990, să nu stea cu chirie într-o locuinţă de la stat sau aflată în proprietatea Consiliului Local Municipal Craiova, cel puţin un membru al familiei realizează venituri, pe care trebuie să le confirme cu acte. Ultimul criteriu se referă la domiciliul solicitantului, acesta fiind obligat să locuiască în Craiova şi să îşi desfăşoare activitatea tot în acest municipiu.

Cum se adună punctele

Pe lângă criteriile restrictive, autorităţile au stabilit şi criterii pe baza cărora vor fi punctaţi, în funcţie de acest punctajul regăsindu-se pe lista de priorităţi. Conform autorităţilor, o persoană trebuie să locuiască într-o cameră, în acest caz acordându-se câte un punct. Tot câte un punct primeşte şi fiecare membru de familie care nu are asigurată această normă locativă, precum şi alte persoane care gospodăresc împreună cu solicitantul. Un copil aflat în întreţinere aduce câte un punct familiei, iar de la pareu copii în sus se punctează cu câte două puncte. Se acordă punctaje şi pentru copiii majori dacă îşi continuă studiile, până la terminarea lor, fără a depăşi 26 de ani. Starea de sănătate, nivelul de studii şi venitul mediu net lunar pe membru de familiei sunt alte criterii care aduc punctaje bune solicitanţilor.

Cine nu are bani pierde locuinţa

Autorităţile locale au stabilit inclusiv modalitatea de plată a acestor locuinţe. Se admit trei variante de lucru. În cazul în care cumpărătorul are toţi banii disponibili, el poate să achite preţul integral, fiind întocmit pe loc un contract de vânzare-cumpărare. Există şi varianta a doua când cunpărătorul nu are disponibili acei bani şi este nevoie să contracteze un credit. Autorităţile locale îi cer acestuia să prezinte preaprobarea financiară eliberată de instituţia financiară autorizată. Pe baza acestor acte, lor li se vor întocmi nişte antecontracte de vânzare-cumpărare. Cea de-a treia variantă este atunci când familiile care se află pe listă, fiindu-le repartizată o locuinţă, nu au posibilitatea financiară să o cunpere. În această situaţie, locuinţa va fi atribuită unui alt solicitant.

Vânzarea se face conform listei de priorităţi

Locuinţele vor fi scoase la vânzare conform unei liste de priorităţi. Aceasta va fi întocmită de către Comisia Socială a Primăriei Craiova, care trebuie să analizeze fiecare cerere de cumpărare în parte. Criteriile spun că su dreptul să solicite spre cumpărare o astfel de locuinţă şi familiile care sunt înregistrate cu cereri pentru un apartament ANL, dar care nici până acum nu au beneficiat de acest lucru. Condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească aceştia sunt două. În primul rând, ei trebuie să îşi actualizat dosarele până la data întrunirii comisiei sociale. Tinerii căsătoriţi trebuie apoi să nu fie depăşit vârsta de 35 de ani, fiecare dintre ei, la data când s-a întocmit lista de priorităţi.

Locuinţele nu pot fi vândute timp de 5 ani

Prin contractele de vânzare-cumpărare pe care le vor semna, cumpărătorii vor fi obligaţi să nu înstrăineze locuinţele pentru o perioadă de 5 ani. Vânzătorul este de acord însă cu înstrăinarea înainte de termen pentru motive întemeiate, cum ar fi decesul unuia dintre proprietari, divorţ, nu pot să-şi plătească ratele, condiţia fiind ca vânzarea apartamentului să se facă către un titular care e înscris în programul de construcţie de locuinţe ieftine. Cu privire la preţul pe care potenţiaţii cumpărători îl vor da pentru un apartament cu două camere sau pentru o locuinţă, autorităţile locale nu au stabilit deocamdată nimic în acest sens. Se pare însă că dorinţa reprezentanţilor municipalităţii este ca valoarea acestor locuinţe să nu depăşească foarte mult preţul cu care se vând pe piaţă acum.