Sesiune de admitere la Facultatea de Teologie din Craiova

0
38

De săptămâna aceasta au început înscrierile pentru secţiile de Master şi Artă sacră (studii licenţă) din cadrul Facultăţii de Teologie a Universităţii din Craiova. Au fost scoase la concurs 35 de locuri pentru studiile masterale (20 pentru specializarea Misiune şi pastoraţie şi 15 pentru Comunicarea socială a Bisericii), 15 locuri pentru specializarea Artă sacră – studii licenţă (8 bugetate şi 7 la forma cu taxă) şi 5 locuri pentru secţia de Teologie pastorală – studii licenţă, pentru candidaţii la a doua facultate. Perioada de depunere a dosarelor este 3-13 septembrie. Candidaţii pe locurile de masterat vor susţine un interviu pe teme prestabilite, afişate în programa de admitere, în data de 17 septembrie, nota urmând a fi cumulată cu media examenului de licenţă. Examenul pentru ocuparea locurilor de la Artă sacră va consta în susţinerea unei probe practice cu caracter eliminatoriu la disciplina Studiul desenului. Cei declaraţi admişi la examenul practic vor fi departajaţi prin media de la bacalaureat. Persoanele interesate pot afla informaţii suplimentare pe site-ul Facultăţii de Teologie, http://teologie.central.ucv.ro.