Măsurile obligatorii pe care trebuie să le respecte crescătorii de animale în perioadele caniculare

0
147

Proprietarii şi deţinătorii de animale au obligaţia de a respecta anumite măsuri specifice care să  asigure protecţia şi bunăstarea animalelor şi să evite apariţia stresului termic asociat perioadei de vară, adesea cu temperaturi caniculare. Deshidratarea este cel mai mare pericol cu care se pot confrunta animalele, de aceea medicii sanitari veterinari recomandă asigurarea surselor de apă. Tot ANSVSA mai atenţionează că aceste zile caniculare pot atrage după sine sporirea cazurilor de toxiinfecţii alimentare. Motiv pentru care ne furnizează un set suficient de măsuri pentru a ne proteja de evenimente neplăcute la capitolul alimentar.

  apa 2Fermierii şi ceilalţi proprietari de animale trebuie să aibă în vedere următoarele aspecte pentru protejarea animalelor în aceste zile caniculare, informează medicii sanitari veterinar. Astfel trebuie să respecte asigurarea unui adăpost corespunzător pentru animale, care să poată oferi protecţie faţă de acţiunea directă a razelor ultraviolete nocive; asigurarea unor cantităţi suficiente de apă şi furaje corespunzătoare din punct de vedere cantitativ (în funcţie de specie, talie şi stare fiziologică) şi calitativ (prospeţime, raport energetic etc.); verificarea bunei funcţionări a echipamentelor de adăpare, de furajare şi a sistemelor de ventilaţie; verificarea disponibilităţii echipamentelor de rezervă, în principal a sistemelor de ventilaţie şi a generatoarelor de energie electrică; în caz de caniculă, animalele folosite pentru tracţiune, sau alte activităţi de povară, nu vor fi exploatate în intervalul de orar 12.00 – 18.00, dacă temperatura exterioară, la umbră, depăşeşte 25ºC.

Apa potabilă este vitală

  Mai mult, la orice modificare suspectă a stării de sănătate a animalelor, precum şi la apariţia unor modificări comportamentale a acestora, deţinătorul are obligaţia ca, pe lângă măsurile enumerate mai sus, să anunţe urgent medicul veterinar responsabil de supravegherea statusului de sănătate al animalelor din localitatea respectivă. În cazul în care animalele sunt ţinute în afară, trebuie să se asigure existenţa de umbrare şi de jgheaburi cu apă potabilă. Dacă sursele de apă sunt greu accesibile sau blocate, apa trebuie administrată manual, în mod regulat, pentru a reduce riscul de deshidratare.

Prevederi aplicabile administraţiilor locale

  apa 1Administraţiile locale, pe teritoriul cărora există animale în transhumanţă, trebuie să cunoască situaţia reală şi să informeze deţinătorii de animale despre fenomenele prognozate; consiliile locale şi fermierii trebuie să se asigure că există posibilităţi de colectare şi neutralizare a deşeurilor animaliere. Tot administraţiile locale sunt obligate să asigure locuri prestabilite pentru retragerea animalelor, în cazuri excepţionale. De la anumite măsuri nu fac excepţie nici deţinătorii de animale de companie. În cazul în care animalele de companie, cum ar fi câinii, pisicile, iepurii etc., sunt ţinute afară, este important să se asigure o sursă de apă potabilă, precum şi adăpost corespunzător împotriva razelor solare. Atenţie deosebită trebuie acordată transportului animalelor de companie, astfel încât acestea să nu fie ţinute în vehicule, expuse în mod direct şi pe o perioadă îndelungată la radiaţiile ultraviolete şi la temperaturi ridicate. Ca şi în cazul animalelor de crescătorie, caii şi poneii, ţinuţi afară în timpul zilei trebuie să aibă acces la adăpost umbrit şi la surse de apă şi hrană.

Reguli pentru transportatorii de animale

Sunt obligaţi prin lege să nu transporte animalele într-un mod care le-ar putea provoca răni, sau suferinţe inutile. Înainte de a pleca la drum, este obligatorie verificarea condiţiilor de microclimat existente în mijlocul de transport, dacă sunt adecvate şi asigurate pe întreaga durată a transportului. Trebuie să verifice traseul şi alte aspecte legate de călătorie, înainte ca animalele să fie încărcate în mijlocul de transport, astfel încât, după încărcarea acestora, plecarea să se facă în cel mai scurt timp, pentru a micşora durata călătoriei. La temperaturi crescute, densitatea de încărcare a animalelor în mijlocul de transport va fi redusă cu cel puţin 25% din capacitatea maximă de încărcare autorizată, în funcţie de specie, talie, vârstă şi stare fiziologică.

În cazul în care călătoria nu începe în cel mai scurt timp de la îmbarcare, şoferii trebuie să aibă planuri de urgenţă pentru a îngriji animalele, în funcţie de necesităţi; Pentru călătorii de peste 8 ore, sistemele de ventilaţie din vehicul trebuie să fie capabile să menţină temperatura de confort termic în compartimentul animalelor pe toată durata transportului.

Prevederi aplicabile târgurilor în care se comercializează animale

apaPadocurile, unde sunt ţinute animalele în vederea comercializării, trebuie să fie suficient de spaţioase pentru a asigura libertatea de mişcare minimă necesară animalelor cazate şi trebuie să fie prevăzute cu zone de adăpostire umbrite. Trebuie asigurată aprovizionarea regulată cu apă şi furaje, precum şi existenţa unor surse alternative de alimentare cu apă. Cel mai mare risc pentru animale, pe timp de caniculă, este lipsa apei, care duce la deshidratarea animalului şi poate provoca suferinţă şi chiar moarte. Animalele tinere, cele hrănite preponderent cu furaje uscate şi animalele care alăptează prezintă risc deosebit de deshidratare.

În cazul în care există doar o sursă limitată de apă potabilă, trebuie avut în vedere necesarul zilnic de apă al unui animal, în funcţie de specie, talie, rasă şi stare fiziologică: Cantitate de apă recomandată este următoarea: vaci-lapte/38-52 litri; bovine/38 litri; cai/20-45 litri; porci/4-11.5 litri; ovine/6 litri; păsări-curte/0,5litri. Aceste cifre variază în funcţie de vârsta animalului, starea fiziologică, temperatura mediului ambiant şi umiditate. Toţi deţinătorii de animale au obligaţia legală de a lua toate măsurile necesare, astfel încât să asigure standardele privitoare la bunăstarea animalelor deţinute.

Riscul de toxiinfecţii alimentare este ridicat

În sezonul cald creşte riscul alterării alimentelor şi, implicit, al apariţiei toxiinfecţiilor alimentare şi, de aceea, este bine să fie respectate câteva măsuri simple, dar foarte eficiente. Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor recomandă populaţiei ca, în aceste zile cu temperaturi foarte ridicate, să acorde atenţie modului în care păstrează sau prepară alimentele şi locurilor de unde acestea sunt cumpărate.

Astfel, consumatorilor li se recomandă să cumpere produse alimentare numai din locuri sau spaţii înregistrate sau autorizate sanitar veterinar şi pentru siguranţa alimentelor, pentru că le oferă garanţia unor produse sigure, care sunt controlate sanitar veterinar şi pentru siguranţa alimentelor şi care sunt depozitate în condiţii corespunzătoare de temperatură şi igienă.

Cât mai repede posibil după cumpărare, alimentele de origine animală se fie introduse în frigider, unde se păstrează astfel: carnea refrigerata, laptele, produsele din lapte şi ouăle la o temperatura de refrigerare de preferinţă între 0˚C+4˚C şi separat în funcţie de categoria de produs, iar carnea congelată la o temperatură cât mai scăzută, respectiv sub -12˚C. Consumatorii trebuie să ambaleze separat alimentele care urmează a fi depozitate în frigider şi să le menţină în decursul perioadei de valabilitate, la temperaturile indicate pe ambalaj. Alte măsuri simple, dar la fel de eficiente sunt: să păstreze alimentele gătite trebuie în recipiente acoperite; produsele care au fost decongelate să nu se recongeleaze pentru fi preparate sau consumate ulterior, să îndepărteze alimentele alterate, care sunt o sursă de contaminare pentru celelalte alimente, să spele bine fructele şi legumele înainte de a le depozita în frigider şi înainte de a le consuma.