În Dolj, 11 posturi de conducere vacante în instituţiile de învăţământ preuniversitar

0
342

De săptămâna trecută, au început înscrierile pentru cea de a treia sesiune de concurs pentru ocuparea funcţiilor de director şi director adjunct dosarele urmând să fie depuse până pe 17 iulie. În Dolj, pentru această sesiune sunt vacante 11 funcţii de director şi director adjunct în şcoli şi grădiniţe.

Înscrierile pentru cea de a treia sesiune naţională pentru ocuparea funcţiilor de director şi director adjunct se fac online, pe platforma https :// concursdirectori.edu.ro. Actele se depun până pe 17 iulie. În Dolj, funcţii vacante de director sunt la Grădiniţa cu program prelungit „Floare Albastră”, la Grădiniţa cu prelungit „Ion Creangă” , la Şcoala Gimnazială Catane, la Şcoala Gimnazială Leşile, la Şcoala Gimnazială Predeşti, la Şcoala Gimnazială Rojişte şi la Seminatul Teologic „Sfântul Grigorie Teologul”.
Pentru director adjunct funcţii vacante sunt la Liceul Teoretic „Ghe Vasilichi Cetate”, la Şcoala Gimnazială „Gheorghe Brăescu” Calafat, la Şcoala Profesională Valea Stanciului şi la Liceul Teoretic Gh. Vasilichi Cetate. Şi în această sesiune pentru ocuparea unei funcţii de conducere cadrele didactice trebuie să susţină o probă scrisă şi un interviu. Proba scrisă se va desfăşura pe 8 septembrie, iar interviul în perioada 22-29 septembrie.
Interviul are durata de 60 de minute pentru fiecare candidat şi se evaluează competențele de management strategic, operațional și de comunicare, prin prezentarea unei strategii de dezvoltare a
unității de învățământ pentru care candidează; abilitățile de rezolvare a unor situații-problemă, prin raportare la contextul și specificul unității de învățământ pentru care candidează şi competențele digitale, pe baza utilizării calculatorului

Condiţiile de candidatură

Nu s-a schimbat nimic în ceea ce priveşte condiţiile de participare, fiind păstrate cele care au fost şi până acum. Astfel, candidaţii trebuie să fie titulari ai învățământului preuniversitar, având încheiat contract de muncă pe perioadă nedeterminată şi să aibă o vechime în învățământul preuniversitar de minimum cinci ani. O altă condiţie este ca să aibă calificativul „Foarte bine“ în ultimii doi ani școlari încheiați lucrați efectiv la catedră în funcții didactice sau în funcții de conducere din unități de învățământ/inspectorate școlare/casele corpului didactic/Palatul Național al Copiilor/Ministerul Educației ori în funcții de îndrumare și control din inspectorate școlare/funcții de specialitate specifice Ministerului Educației. Cadrele didactice participante trebuie să demonstreze că nu au fost sancționate disciplinar în ultimii doi ani școlari încheiați lucrați efectiv la catedră în funcții didactice sau în funcții de conducere.
Deciziile de numire pentru cei care vor promova concursul se vor emite începând cu 5 octombrie.