“Securizare completă (outdoor/indoor) a Aeroportului Internaţional Craiova”

0
437

În cadrul Proiectului“Securizare completă (outdoor/indoor) a Aeroportului Internaţional Craiova” a fost semnat astăzi, 5 iulie 2021, Contractul de Furnizare Echipamente de SecuritateÎn urma desfăşurării procedurii de achiziţie a fost declarată câştigătoare Societatea Comerciala MAGUS PROTECT TECHNOLOGIES SRL, cu sediul în Voluntari, jud. Ilfof, valoarea totală a contractului fiind de 20.325.631,19 lei fără TVA.

Obiectul Contractului îl reprezintă „Furnizarea de echipamente de securitate”,in cadrul contractului achiziţionându-se şi instalându-se următoarele echipamente:

  • Echipament tip EDS cu management TIP (FTI sau CTI) pentru controlul de securitate al bagajelor de cala, standard 3 – 3 bucăţi;
  • Echipament EDSCB cu raze X cu management TIP, standard 3 concept de operare C3, pentru controlul de securitate al bagajelor de cabina – 3 bucăţi.

Achiziţionarea şi instalarea acestor echipamente va duce la creşterea gradului de securitate şi siguranţă, atât al pasagerilor şi al bagajelor, cât şi al altor activitaţi ce se derulează la nivelul aeroportului.

Contractul a fost semnat in cadrul Proiectului „Securizare completă (outdoor/indoor) a Aeroportului International Craiova“, cod SMIS 135066, Contract de finanțare nr. 76, proiect finanţat în cadrul Axei prioritare nr. 2 „Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de calitate, durabil şi eficient“, Obiectiv specific 2.3 Creşterea gradului de utilizare sustenabilă a aeroportului, prin Programul Operaţional Infrastructura Mare 2014 – 2020, cu o valoare totală de 76.014.000,91 lei inclusiv TVA, din care cofinanţare UE 54.352.674,38 lei.