ADMITERE LA FACULTATEA DE INGINERIE ELECTRICĂ, UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA

0
462

Specializări

Inginerie electrică şi calculatoare (învăţământ cu frecvență): 64 locuri la buget şi 3 locuri cu taxă

Electromecanică (învăţământ cu frecvență): 64 locuri la buget şi 3 locuri cu taxă

Electromecanică (frecvenţă redusă): 30 locuri cu taxă

Informatică aplicată în inginerie electrică (învăţământ cu frecvență): 34 locuri la buget şi 3 locuri cu taxă

Ingineria sistemelor electroenergetice (învăţământ cu frecvență): 40 locuri la buget şi 3 locuri cu taxă

Echipamente şi instalaţii de aviaţie (învăţământ cu frecvență): 30 locuri la buget şi 3 locuri cu taxă

 

Condiții de admitere: concurs de dosare. Media examenului de Bacalaureat – 100%

Perioada de înscriere: 8-14.07.2021

Afişarea rezultatelor parțiale: 17.07.2021

Confirmarea locurilor: 18-23.07.2021

Afişarea rezultatelor finale: 30.07.2021

 

Oportunităţi de carieră:

Absolvenţii Facultăţii de Inginerie Electrică pot lucra în companii industriale de profil multinaţionale şi autohtone, producători de echipamente şi subansamble pentru domeniile electric, energetic şi aerospaţial, producere-transport-distribuţie a energiei electrice şi serviciile aferente, industria automotive, companii de transport terestru şi aerian, firme IT, firme de montaj-exploatare-mentenanţă instalaţii specifice, institute de cercetare-dezvoltare, laboratoare de încercări, învăţământul preuniversitar şi superior.

Toate detaliile, aici:

http://ie.ucv.ro/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=17&Itemid=121&lang=ro