“Exprimaţi-vă părerea”

0
192

Comisia Europeană a lansat astăzi, 3 iulie, o versiune îmbunătățită a portalului “Exprimaţi-vă părerea”, care îi invită pe toți cetățenii (inclusiv întreprinderile și organizațiile neguvernamentale) să își exprime opiniile cu privire la inițiativele Comisiei în etapele-cheie ale procesului legislativ. Noua versiune a portalului ar trebui să îmbunătățească și mai mult activitatea Comisiei de consultare a publicului și de comunicare cu acesta, precum și să sporească transparența. Obiectivul vizat este acela de a ameliora calitatea procesului de elaborare a politicilor UE, datorită contribuțiilor pe care toate părțile interesate relevante le furnizează prin intermediul portalului.

Noua versiune are funcționalități de căutare îmbunătățite, datorită cărora cei care accesează portalul pot găsi mai ușor inițiativa Comisiei care îi interesează cel mai mult. Portalul este mai ușor de utilizat, astfel încât publicul să își poată exprima opiniile prin accesarea directă, pe prima pagină, a celor mai recente consultări de mare interes, cum ar fi consultarea referitoare la strategia privind mobilitatea durabilă și inteligentă.

Maroš Šefčovič, vicepreședintele pentru relații interinstituționale și prospectivă, a declarat: „Prin îmbunătățirea portalului «Exprimați-vă părerea!» și prin introducerea unei interfețe mai intuitive, ne intensificăm acțiunile de informare. Doresc să încurajez părțile interesate și pe cetățeni – inclusiv pe cei care nu cunosc în profunzime procesul de elaborare a politicilor UE – să contribuie la inițiativele noastre, pe măsură ce acestea se conturează, înainte și după adoptarea lor de către Comisie. Acest demers reprezintă o altă modalitate esențială de a ne asigura că legislația noastră respectă cele mai înalte standarde de calitate.”

În 2015, Comisia Europeană a lansat Agenda pentru o mai bună reglementare pentru a îmbunătăți procesul de elaborare a politicilor și pentru a simplifica legislația. Consultarea publică face parte din agenda mai amplă menită să îmbunătățească transparența acțiunilor întreprinse de UE și răspunderea cu privire la acestea. Un obiectiv-cheie al Comisiei a fost acela de a promova participarea tuturor europenilor și a societății civile la elaborarea politicilor UE.

Comisia a efectuat 454 de consultări publice în perioada 2015-2018. Numărul mediu al contribuțiilor primite a crescut de la o medie de 461 de contribuții în 2015 la o medie de 2 091 de contribuții în 2018. Aceste cifre exclud valorile pozitive excepționale, cum ar fi cele înregistrate în cazul consultării publice privind „dispozițiile referitoare la orarul de vară”, când s-au primit aproximativ 4,6 milioane de răspunsuri.

Numărul de răspunsuri variază în funcție de natura subiectului abordat. Din aprilie 2017, Comisia s-a angajat să traducă în toate limbile oficiale ale UE chestionarele pentru cele mai importante inițiative. În 2018, toate consultările publice au fost disponibile în cel puțin două limbi, iar 71 % din acestea au fost traduse în toate limbile oficiale (cu excepția limbii irlandeze). Participanții pot răspunde în orice limbă oficială a UE.

Din 2017, s-au publicat 86 de evaluări inițiale ale impactului, 128 de foi de parcurs și 96 foi de parcurs pentru evaluări, cu privire la care s-au primit 4 249 de contribuții. În perioada iulie 2016-decembrie 2018, Comisia a publicat 151 de proiecte de acte delegate și 191 de proiecte de acte de punere în aplicare, cu privire la care s-au primit 1 576 și, respectiv, 1 770 de contribuții.