Universitatea din Craiova, câștigătoare prin strategia de dezvoltate instituţională 2016-2020

0
252

Conducerea Universităţii din Craiova prezintă astăzi, ora 11.00, în Sala 420, cele şase proiecte câștigătoare în competiţia de proiecte finanţate din Fondul de Dezvoltare Instituţională, organizată de Consiliul Naţional pentru Finanţarea Învăţământului Superior. Proiectele se înscriu în strategia de dezvoltate instituţională 2016-2020 şi vizează cele două mari direcţii strategice pe care instituţia a făcut deja paşi importanţi: dezvoltarea relaţiilor cu mediul socio-economic şi dezvoltarea cercetării fundamentale.

Cele şase proiecte sunt:

  1. Măsuri active de promovare și adaptare a ofertei educaționale a Universității din Craiova, la cerințele interschimbabile ale pieței muncii din sectorul public, privat și mixt.
  2. Inițierea și dezvoltarea unui program de Consiliere, Asistență și Formare Antreprenorială în cadrul Societății studențești pentru educație universitară antreprenorială a Universității din Craiova
  3. Mecanisme de asigurarea a îmbunătățirii calității educației la Universitatea din Craiova în corelație cu etica și deontologia academică
  4. Promovarea excelenței în cercetarea fundamentală și aplicată – prioritate strategică în cadrul Universității din Craiova
  5. Dezvoltarea instituțională și eficientizarea procesului de internaționalizare al Universității din Craiova (INTNL@UCv)
  6. Modernizarea infrastructurii de susținere a activităților didactice în domeniul horticulturii la Universitatea din Craiova-Stațiunea didactica de cercetare (Baza de practica) pentru Pomicultura VâLCEA (UCV- SCDP Vâlcea).