Prof. univ. dr. Mihai Coman, Doctor Honoris Causa al Universităţii din Craiova

0
334

Conducerea Universităţii din Craiova are onoarea să vă invite miercuri, 6 iunie 2018, ora 12. 00, în Aula Mihai I al României, unde va avea loc ceremonia de acordare a titlului Doctor Honoris Causa domnului prof. univ. dr. Mihai Coman (Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării, Universitatea din Bucureşti), la propunerea Specializării Jurnalism (Facultatea de Litere, Universitatea din Craiova).

Mihai Coman a fost redactor și apoi secretar general de redacție la Scânteia Tineretului, redactor-șef la Editura Ion Creangă. În 1990 a înfiinţat Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării (FJSC) în cadrul Universității din București, prima facultate de jurnalism din România. În perioada 1990-1995 a fost conferențiar universitar, iar din 1995 este profesor universitar în cadrul instituţiei pe care a creat-o. Este primul conducător de doctorat în domeniul Științe ale Comunicării din România şi în decursul anilor s-a implicat activ în managementul academic, ca decan, ca director al Departamentului de Jurnalism, ca director al Școlii Doctorale în Științe ale Comunicării și ca director al Centrului de cercetare SPARTA.

Mihai Coman a publicat 19 cărți, din 1980 până în prezent, multe cu ediții revăzute și adăugite, șase cărți coordonate, peste 30 de studii în volume colective, ca autor unic și coautor, peste 30 de studii publicate în reviste științifice, în calitate de autor și coautor; la acestea se adaugă numeroase lucrări prezentate la diferite manifestări ştiinţifice internaţionale şi naţionale şi multe altele care acum intră în firescul vieţii academice.

Se cuvine să amintim şi câteva titluri care au valoare de fundament pentru domeniul jurnalismului şi comunicării : Mass-media în România post-comunistă (Iași, Polirom, 2003), Introducere în sistemul mass-media (Iaşi, Polirom, 1999; ediţia a II-a, 2004, ediţia a III-a, 2007, ediția a IV-a, 2016), un tratat care, pe lângă multe alte merite, îl are şi pe acela al sincronizării cu marile şi solidele teorii din domeniu din lumea occidentală.