Ghindeni: Se caută nişte consilieri locali în slujba cetăţenilor!

0
393

Localitate mignonă, cu puţin sub 2.000 de locuitori, desprinsă din comuna Malu Mare, prin hotărâre de guvern, cu ani în urmă, dosită parcă privirii, fiind amplasată între fosta comună-mamă şi Coşoveni, Ghindeniul este teatrul unor confruntări politice acerbe între consilierii locali, 11 la număr – puţini dar „vioi” – în următoarea distribuire: 4 PSD, 4 PNL, 1 ALDE, 1 PSRO şi 1 PMP. Dihonia durează de anul trecut, şi timidele încercări de conciliere între taberele beligerante s-au dovedit finalmente inoperante. De fapt, la o privire a câmpului de luptă, confruntarea politică între tabăra social-democratului Florentin Rădulescu, primarul localităţii şi a liberalului Marin Motoi, fost primar, pare lipsită de sens. Nu spunem noi cine are şi cine nu are dreptate, fiindcă „evaluarea”, cât de cât, mai aproape de adevăr, aparţine locuitorilor cochetei aşezări, inundată de vegetaţie în acest anotimp. Cum înverşunarea politică, indiferent de starea vremii, este aprinsă, activitatea Consiliului Local – literalmente blocată – în detrimentul colectivităţii locale, s-a întâmplat ceea ce era inevitabil într-o astfel de situaţie. Prin sentinţa nr. 602 din 28 februarie a.c., a Secţiei de contencios administrativ şi fiscal a Tribunalului Doljavându-se în vedere că în 3 şedinţe ordinare consecutive, Consiliul Local Ghindeni nu a adoptat nicio hotărâre, instanţa va face aplicarea prevederilor legale (din Legea 215/2001 cu modificările şi completările ulterioare) va admite cererea de chemare în judecată, va respinge cererea de intervenţie accesorie în favoarea pârâtului şi va constata dizolvarea de drept a respectivului Consiliu Local”. Sentinţa este definitivă şi s-a comunicat deja Instituţiei Prefectului judeţului Dolj. Că se mai doreşte o cale de atac de către pârâţi (invocându-se un RIL al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie), o prelungire a agoniei de fapt, fiindcă instanţa a reţinut că „în decurs de un an nu s-au desfăşurat decât 6 şedinţe ordinare deşi Consiliul Local a fost convocat de către primar cel puţin o dată pe lună” pare doar expresia neînţelegerii reale a statutului de ales local, fiecare consilier depunând la investire şi un jurământ. Repetăm: şi primarul Florentin Rădulescu şi ai săi, şi tabăra adversă, constituită din consilierii opoziţiei, au o responsabilitate asumată faţă de cetăţenii Ghindeniului. Iar una dintre formele imperative de justificare a mandatului de ales local, este participarea obligatorie la şedinţele Consiliului Local. Cum se votează pe anumite hotărâri, cum se polemizează, cum se cedează în anumite circumstanţe şi toate celelalte ingrediente, constituie doar discuţii fade. O colectivitate teafără nu poate rămâne la discreţia unor oameni furioşi, care din varii motive nu se suportă reciproc. Potrivit prevederilor exprese (art. 55, indice 1) prin modificările ulterioare aduse Legii administraţiei publice locale, „în cazul dizolvării Consiliului Local, în condiţiile art. 55 al. 1, lit. a şi b, acesta se reconstituie din membri supleanţi, convocarea consilierilor supleanţi fiind făcută de către prefect”. A venit vremea, după atâta frământare inutilă, contraproductivă, ca şi la Ghindeni să se găsească nişte consilieri locali în slujba cetăţenilor. Semn de normalitate deplină.