Anunţ publicitar

0
362

SC HIGH TECH INDUSTRY PARK CRAIOVA SA REPREZENTATA DE DIRECTOR PIRVULESCU IONUT COSMIN PENTRU SC TONINI IND & LO SRL REPREZENTATA DE MARDALE ANDA CORNELIA IOANA, titular al proiectului “Amplasare statie betoane si imprejmuire partiala teren”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agentia pentru Protectia Mediului Dolj, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul “Amplasare statie betoane si imprejmuire partiala teren”, propus a fi amplasat in jud. Dolj, mun. Craiova, Calea Bucuresti, nr. 325C.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul  Agenţiei pentru Protecţia Mediului Dolj, din Craiova, str. Petru Rareş nr. 1, jud. Dolj, în zilele de luni –joi, între orele 8,00- 16,30 si vineri între orele 8,00 – 14,00 precum şi la următoarea adresă de internet http://apmdj.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a  Agenţiei pentru Protecţia Mediului Dolj.