Primăria municipiului Craiova recrutează medici pentru vacinarea împotriva Covid

0
585

Primăria Municipiului Craiova prin Serviciul Public Management Spitale, Cabinete Medicale şi Creşe din Municipiul Craiova,  recrutează medici, pentru desfășurarea procesului de vaccinare împotriva COVID-19, în centrele de vaccinare care se vor deschide în Municipiul Craiova, în conformitate cu prevederile O.A.P. nr. 73/2021 (publicat în Monitorul Oficial cu nr. 103/01.02.2021).

Persoanele interesate pot depune la registratura instituţiei un dosar cu următoarele documente (în original şi copie):

  • BI /CI;
  • certificat căsătorie;
  • diplomă de licenţă;
  • certificat membru al Colegiului Medicilor din România, aviz anual privind exercitarea profesiei de medic, vizat pentru anul 2021;
  • asigurare malpraxis;
  • adeverinţă medicală eliberată de medicul de familie sau de o unitate sanitară abilitată din care să rezulte că este apt de muncă;
  • declaraţia pe propria răspundere că nu are antecedente penale;

Înscrierile se desfășoară, în data de 05.05.2021, între orele 08:00 – 16:00.