“Comunităţi în creştere: Abilitare prin permacultură socială”

0
613

“Comunităţi în creştere: Abilitare prin permacultură socială” este un proiect Erasmus +implementat de Asociația DOMINOU Craiova. Aplicarea proiectării sistemului de permacultură în mediile naturale și aplicarea permaculturii sociale la nivel social necesită implicare și responsabilitate civică.

Putem spune despre horticultura și agricultura clasică  fiindcă răspund, cu precădere, la întrebări precum: ”ce?”, ”cum?” și ”când?”. Despre permacultură putem  spune că răspunde mai degrabă la întrebarea ”unde?”. Permacultura se ocupă în special de amplasarea elementelo rcomponente ale unui ecosistem, urmărind crearea unor relații benefice între acestea  și, implicit, crearea de sisteme reziliente, cât mai autonome cu putință. ”Permacultura este un sistem de proiectare conștientă și integratoare a așezărilor umane sustenabile și a ecosistemelor agricole, după modelul ecosistemelor naturale, astfel încât acestea să producă cele necesare oamenilor, dar , în același timp , să se autosusțină și să contribuie  la regenerarea mediului”(Definiție tradusă și adaptată de Institutul de Cercetare în Permacultură din România, după Bill Mollison.). Permacultura este un curent recent apărut în Romania, practicat pentru moment doar de un grupr estrâns de fermieri inovatori, și de maimulte gospodării private. Permacultura se folosește de mecanismele naturale pentru a crea agro-ecosisteme productive, cu inputuri și costuri reduse. Este asociată, în special, cu agricultura ecologică, dar majoritatea tehnicilor se aplică și în agricultura convențională. În, afara dimensiunii agricole, permacultura înglobează și teme precum responsabilitatea ș iîntreprinderile sociale, energia sustenabilă, construcțiile naturale, proiectele de sate ecologice,creare de ecosistemenaturale, etc. În permacultură, schimbarea percepției asupra agriculturii se referă mai ales la înțelegerea mecanismelor naturale, și folosirea variațiilo racestora pentru a crește productivitatea, a scadea inputurile sau reduce munca, în fermă sau gradină. La nivel de fermă, aceste mecanisme se aplică prin folosirea culturilorverzia compostului, a programelor de pășunat, a sistemului agro-forestiersau ametodologiei de proiectare keyline design”, a precizat Mariana Stoineac, preşedinte al Asociaţiei “Dominou”.

Un proiect care răspunde la două provocări

Proiectul „COMUNITĂȚI ÎN CREȘTERE: Abilitareprinpermaculturăsocială” răspunde la două provocări importante din Europa: incluziunea socială și obiectivele de mediu și climatice, prin utilizarea unei abordări inovatoare a permaculturii sociale, grădinărit în comunitate și stiluri de viață durabile. Proiectul consolidează eforturile a trei organizații: EDUPLUS din Spania,Kulturlabor – Try & Error din Germania și Asociația DOMINOU din România. Parteneriatul va lucra în comun la dezvoltarea a treirezultate intelectuale: Crearea și testarea unui model educațional european , care să permită educatorilor adulți să învețe cursanții, inclusiv adulții, din medii defavorizate, să devină adevărați factori de schimbare în comunitățilelor locale.

  1. Crearea și testarea unor instrumente de învățare de mici dimensiuni- un set de materiale de instruireși de învățare în ritm propriu disponibile ca resurse educaționale deschise(OER-open educational resources), care sprijină grupurile defavorizate și formatorii de adulți în implementarea proceselor comunitare transformatoare.
  2. Creșterea motivației pentru participarea în societate a 60 de adulți, cu accent pe cei cu posibilități mai puține, care vor face schimb de experiență în timpul microformărilor și activităților sociale cu colegii. Partenerul german va transfera partenerilor spanioli și români modelelelor inovatoare de utilizare a grădinăritului în comunitățile urbane pentru realizarea incluziunii sociale. Partenerul spaniol va transfera către partenerii germani și români modelelelor inovatoare privind permacultura, rețelele alimentare alternative și metodologiile antrenante pentru a preda stiluri de viață durabile. Aceste modele se completează reciproc și vor avea ca rezultat o metodologie mai cuprinzătoare și mai inovatoare privind permacultura socială. Proiectul oferă soluții inovatoare cu privire la modul de proiectare a comunităților  și mediilor rezistente prin permacultură socială. Aplicarea proiectării sistemului de permacultură în mediile naturale înseamnă că acestea vor fi mai rezistente la schimbările climatice dar și la alte schimbări. “Aplicarea permaculturii la nivel social împuternicește oamenii și comunitățile să dezvolte relații benefice cu ecosistemele care ne susțin și să reziste mai bine șocurilor și perturbărilor, a subliniat Prof. Mariana Stoineac, președintele Asociației DOMINOU.