Exersarea limbilor străine, printr-un program european, la Şcoala Gimnazială “Gheorghe Bibescu” din Craiova

0
515

În perioada 28 martie – 1 aprilie 2022, cinci elevi și trei cadre didactice de la Școala Gimnazială “Gheorghe Bibescu” Craiova au participat la cel de-al doilea schimb de grupuri de elevi pe termen scurt în Sofades/Karditsa, Grecia, în cadrul parteneriatului de schimb interșcolar KA229 ”FOREIGN LANGUAGES: YES! (F.L.Y.)”, finanțat prin programul ERASMUS+ al Uniunii Europene – Nr. de referință: 2019-1-RO01-KA229-063562_1.

În cele cinci zile de activități de învățare/predare/formare, beneficiarii mobilității europene au învățat să integreze instrumente digitale în procesul de dezvoltare a competențelor lingvistice, realizând un dicționar ilustrat în șapte limbi străine: română, greacă, italiană, lituaniană, portugheză, turcă și bineînțeles engleză, limba de comunicare a școlilor partenere. Elevii noștri au împărțit sarcinile de lucru cu ceilalți elevi străini și și-au îmbunătățit abilitățile de comunicare într-un spațiu de învățare cooperativă la nivel european. Ei au înțeles importanța studierii limbilor străine pentru a stimula plurilingvismul și comunicarea interculturală nu numai în context școlar, ci și în afara acestuia. Au cunoscut cultura, tradițiile și obiceiurile țărilor partenere, au promovat diversitatea lingvistică și culturală a Europei, au consolidat relațiile de prietenie între toți cei implicați în proiect și au creat o comunitate de învățare online. “În luna iulie 2022, va avea loc ultimul eveniment de formare a personalului pe termen scurt în cadrul parteneriatului de schimb interşcolar „F.L.Y.” în Braga, Portugalia, având ca obiectiv general dezvoltarea și ameliorarea competențelor cheie lingvistice pentru a crea un mediu favorabil învățării și utilizării limbilor străineîn vederea depășirii barierelor lingvistice și a utilizării ulterioare în contextul învățării pe tot parcursul vieții”, a precizat prof. Mirela Voicu, coordonator de proiect.