Începe selecţia cadrelor didactice pentru Bacalaureat

0
326

Inspectoratul Şcolar Judeţean Dolj a transmis, către toate unităţile de învăţământ preuniversitar din teritoriu, procedura de selecţie a cadrelor didactice , în cadrul comisiilor de susţinere a Bacalaureatului. Astfel, conform Metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului de Bacalaureat, sesiunea iunie – iulie 2019, până pe 9 aprilie , trebuie transmisă o întreagă listă cu persoanele, cadre didactice, care vor participa, în cadrul comisiilor de evaluare, la desfăşurarea întregului proces. Astfel, până la data amintită, trebuie stabilită componenţa nominală a comisiei de Bacalaureat, de evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale din unitatea pe care o conduce fiecare manager, precum şi lista cu propuneri privind cadrele didactice, care îndeplinesc condiţiile legale şi doresc să participe în cadrul comisiilor care se vor constitui în centrele de examen şi în centrele zonale de evaluare. De asemenea, va fi stabilită persoana de contact, desemnată de fiecare unitate de învăţământ, la care se va adăuga şi macheta completă a responsabilizării audio – video. Secretarul comisiei de evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale este persoana de contact, la nivelul fiecărei unităţi şcolare. Directorii unităţilor de învăţământ răspund de înscrierea de participare a cadrelor didactice care corespund legislaţiei în vigoare. În urma estimărilor, va fi nominalizat un număr minim de asistenţi, calucalt după formula: 15 (medie candidaţi în sală)X2 (număr asistenţi în sală) + 2 asistenţi pe hol+ 2 asistenţi în sala “depozit”. Pot fi înscrişi şi profesorii pentru învăţământul primar, iar Comisia Judeţeană va aproba înscrierea pe listele, din care se vor realiza extragerile la sorţi, cu prioritate, a cadrelor didactice care au participat efectiv la organizarea şi desfăşurarea simulării examenului de  Bacalaureat.