Promovarea utilizării noilor tehnologii în scopul creşterii adaptabilităţii angajaţilor

0
198

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare şi Încercări pentru Electrotehnică – ICMET Craiova, împreună cu partenerii săi încep înscrierile la programele de perfecţionare profesională, în cadrul proiectului „Formarea profesională şi promovarea utilizării noilor tehnologii în scopul creşterii adaptabilităţii angajaţilor şi managerilor de la toate nivele din domeniul electrotehnic la cerinţele actuale ale pieţei muncii” – proiect cofinţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 „Investeşte în oameni!”. Proiectul este implementat de ICMET Craiova, în parteneriat cu Asociaţia pentru Compatibilitate Electromagnetică din România (ACER) şi SC SIVECO România SA. „Prin organizarea şi susţinerea acestui eveniment, ICMET doreşte să vină în sprijinul angajaţilor şi angajatorilor interesaţi de perfecţionarea profesională în domeniul electrotehnic” a precizat Marian Duţă, director general ICMET Craiova.