O nouă calificare în Învăţământ: profesor facilitator

2
138

Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului va pregăti 400 de cadre didactice pentru a deveni facilitatori, în urma lansării proiectului “Facilitator pentru învăţarea permanenta în şcoală – o nouă calificare didactica pentru o scoală care învăţă!”.

Proiectul a fost demarat de la începutul acestui an şi este selectat în cadrul Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 (POSDRU), fiind cofinanţat din Fondul Social European. Obiectivul principal este de a pregăti personalul didactic în domeniul proiectării şi implementării activităţilor de învăţare permanentă în şcoală, precum şi dezvoltarea unor metodologii specifice de intervenţie, în vederea îmbunătăţirii ofertei de activităţi extraşcolare la nivelul învăţământului preuniversitar.

Activităţile din cadrul stagiului de pregătire vor urmări dezvoltarea de acţiuni de informare şi conştientizare privind necesitatea implementării principiilor învăţării permanente în scoală, formarea şi promovarea de facilitatori de învăţare permanentă – ca personal specializat pentru acest scop, dezvoltarea unor oportunităţi de informare şi schimb de experienţă în domeniul învăţării permanente.

Cadrele didactice vor primi calificarea de facilitator în urma absolvirii programelor de formare din proiect, care au ca scop pregătirea pentru desfăşurarea unor acţiuni de informare, consiliere şi de mediere la nivelul şcolii şi susţinerea unor activităţi în centrele-pilot de educaţie permanentă care se vor crea la nivel local, în câteva zone ale ţării. În acest fel, toţi cei interesaţi vor putea obţine informaţii despre oportunităţile de învăţare formală, informală şi nonformala la nivelul şcolii şi al comunităţii şi vor putea să participe activ la activităţi de formare pe durata întregii vieţi.

2 COMENTARII

  1. Si profesorii de pedagogie, ca si metodistii, ce mai fac? Ori se face doar plata cursurilor, ca de obicei, iar diploma se ia fara…frecventa?

  2. Unde te poti inscrie la aceste cursuri? Sunt interesata, de aceasta calificare, dar nu oferiti detalii in legatura cu inscrierea si desfasurarea cursurilor.

Comments are closed.