Dolj: Recomandări ale pompierilor pentru prevenirea incendiilor în biserici

0
138

În vederea prevenirii incendiilor pe timpul sărbătorilor religioase, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Oltenia” al judeţului Dolj recomandă respectarea unor măsuri preventive:

– aducerea la cunoştinţa credincioşilor, pe timpul manifestărilor religioase, de către slujitorii cultelor, a unor reguli ce trebuie respectate în interiorul acestor construcţii, în vederea prevenirii incendiilor şi evitării panicii sau producerii de ambuscade pe timpul evacuării în caz de incendiu;

– nepermiterea accesului credincioşilor în incintă peste capacitatea lăcaşului de cult, în scopul evitării producerii de accidente şi menţinerea uşilor de pe căile de acces şi evacuare în poziţie deschis, în mod obligatoriu, pe timpul slujbelor religioase cu public numeros;

– asigurarea supravegherii sobelor şi a celorlalte mijloace de încălzire cu/fără acumulare de căldură, din construcţii, pe tot timpul funcţionării şi întreruperea alimentării acestora înainte de începerea slujbelor religioase;

– amplasarea mijloacelor de încălzire la distanţe de siguranţă faţă de elemente de construcţie combustibile, decoruri sau mobilier;                                                               

– asigurarea întreţinerii corespunzătoare şi verificării periodice a instalaţiilor electrice, a sistemelor de încălzire utilizate, a aparatelor de preparat şi încălzit hrană şi a coşurilor de fum, precum şi remedierea tuturor defecţiunilor constatate la acestea, de către personal autorizat;

– amenajarea de locuri speciale pentru depunerea lumânărilor aprinse în exteriorul lăcaşului de cult şi la distanţe de siguranţă faţă de construcţii, parcări, vegetaţie, arbori şi materiale combustibile; lumânările aprinse se introduc în tăvi metalice umplute cu nisip sau cu apă, iar arderea acestora se supraveghează permanent;

– evacuarea pe timpul desfăşurării slujbelor religioase cu public numeros din interiorul lăcaşului de cult a covoarelor,  mochetelor,  scaunelor  şi  băncilor  nefixate  de  pardoseală  şi  care  pot  îngreuna  evacuarea persoanelor în caz de incendiu, cu excepţia celor care constituie obiecte de cult sau care se utilizează potrivit tradiţiei ori ritualurilor religioase;

– verificarea existenţei, a funcţionalităţii şi accesibilităţii mijloacelor de primă intervenţie din dotare;

– marcarea vizibilă a ieşirilor şi stabilirea modului de evacuare a persoanelor în caz de pericol pentru evitarea producerii de accidente;

– afişarea la loc vizibil a măsurilor de apărare împotriva incendiilor;

– parcarea autoturismelor persoanelor care participă la slujbele religioase cu public numeros, a atelajelor, autocarelor şi microbuzelor se face astfel încât să nu se blocheze căile de acces pentru autospecialele de intervenţie ale serviciilor pentru situaţii de urgenţă la un eventual incendiu;

– la efectuarea de amenajări temporare ce se utilizează la desfăşurarea manifestărilor religioase cu public numeros se are în vedere neafectarea posibilităţilor de evacuare a persoanelor şi amplasarea acestora la distanţe de siguranţă de construcţii;

– la terminarea activităţilor de cult specifice sau a slujbelor religioase se asigură, de către persoana cu responsabilităţi în domeniul apărării împotriva incendiilor, controlul vizual al spaţiilor, pentru a fi eliminate cauzele potenţiale de incendiu ce pot fi datorate activităţilor care s-au desfăşurat, iar instalaţia electrică din aceste spaţii se deconectează de la sursele de alimentare, cu excepţia iluminatului de siguranţă şi a circuitelor care alimentează sistemele şi instalaţiile de detectare, semnalizare şi stingere a incendiilor şi de protecţie contra efracţiei.