Liceele cu rezultate slabe la bacalaureat sunt sancţionate – Vor avea mai puţine clase chiar din toamnă

0
136

Liceele cu promovabilitate sub 15% la examenul de bacalaureat din 2011 vor elabora pentru clasa a IX-a un plan de şcolarizare diminuat cu cel puţin o clasă, potrivit metodologiei Ministerului Educaţiei privind cifra de şcolarizare în anul de învăţământ 2012-2013.

Grupul Şcolar „George Bibescu”

Efectele acestei măsuri se vor resimţi din plin şi în Dolj. Potrivit rezultatelor de la bacalaureat, 14 unităţi de învăţământ au procentul de promovare sub 15%. Este vorba de Grupul Şcolar „Alexandru Macedonski” Melineşti,  Grupul Şcolar „Ştefan Anghel” Băileşti, Grupul Şcolar Agricol Malu Mare, Colegiul Tehnic „Ştefan Milcu” Calafat, Grupul Şcolar Industrial „Constantin Nicolaescu-Polpşor” Pleniţa, Grupul Şcolar „Traian Demetrescu”, Grupul Şcolar Electroputere, Grupul Şcolar de Transporturi Auto, Colegiul Tehnic „Costin D. Nenişescu”,  Grupul Şcolar Industrial de Transporturi Căi Ferate, Colegiul tehnic de Industrie Alimentară, Grupul Şcolar „George Bibescu”, Colegiul Tehnic „Ion Mincu” şi Centrul Şcolar Beethoven din Craiova.

„Scopul este de a duce pe acei copii care nu reuşesc să promoveze bacalaureatul spre şcoala profesională. În momentul de faţă nu putem să vorbim foarte mult despre acest învăţământ profesional, deoarece nu este reglementat 100% de metodologii, care sunt aşteptate să apară până la începutul anului şcolar. Cert este că această reducere nu se aplică la unităţile de învăţământ liceal unice la nivel de localitate, precum şi cele care au câte o clasă a IX-a, a X-a, a XI-a şi a XII-a sunt exceptate de aceste reglementări”, a precizat Alexandru Gâdăr, inspector şcolar general adjunct în cadrul Inspectoratului Şcolar Judeţean Dolj.

A scăzut numărul absolvenţilor de gimnaziu

Pentru anul şcolar viitor, propunerile planului de şcolarizare şi al reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar se vor aproba până pe data de 15 ianuarie. Fiecare inspectorat şcolar va realiza un studiu prin care va fundamenta proiectul planului de şcolarizare din perspectiva argumentelor pedagogice, psihologice, sociologice şi economice. Studiul va urmări analiza posibilităţilor de cuprindere a absolvenţilor claselor a VIII-a în ciclul inferior al liceului, în funcţie de oferta educaţională. De asemenea, studiul va urmări analiza opţiunilor elevilor claselor a VIII-a şi a opţiunilor absolvenţilor şcolilor de arte şi meserii din învăţământul special, promoţia 2012, pentru anul de completare (nivelul 2 de calificare), învăţământ de zi, în conformitate cu legislaţia în vigoare. Totodată, trebuie să se ţină cont şi de faptul că pe lângă reducerile cerute de metodologii intervin şi cele impuse scăderea numărului absolvenţilor de gimnaziu.  „Anul acesta sunt cu 800 de elevi mai puţini decât anul trecut, ceea ce înseamnă o reducere de 25-30 de clase a IX-a care din anul şcolar viitor vor fi formate din efective maxime de 28 elevi şi nu la 30, ca anul trecut. Respectând aceste condiţii, până pe 15 ianuarie trebuie să trecem prin toate organismele de aprobare a planului de şcolarizare: Consiliul de Administraţie şi Comitetul Local pentru Dezvoltarea Parteneriatului în Învăţământ Profesional şi Tehnic – organism format din reprezentanţii inspectoratului, patronatului, sindicatelor şi părinţilor”, a adăugat inspectorul şcolar general adjunct, prof. Alexandru Gâdăr.

Planul de şcolarizare va urmări ca 65% din clasele de liceu să aibă profil tehnologic şi numai 35% să aibă specializări teoretice. Totodată, părinţii elevilor de clasa a VIII-a trebuie să-şi exprime opţiunea dacă vor să-şi îndrepte copii spre învăţământul profesional. Reprezentanţii Inspectoratului Şcolar Judeţean Dolj susţin că la această formă educaţională, elevii vor fi stimulaţi material şi vor beneficia şi de contracte de muncă cu firmele partenere.

Ministerul Educaţiei va da avizul final

Din anul şcolar următor apare şi clasa pregătitoare, care se organizează în cadrul unităţilor de învăţământ preuniversitar cu personalitate juridică acreditate sau autorizate. Aceste clase pot funcţiona şi la grădiniţe. Inspectoratele şcolare vor oasigura înscrierea în clasa pregătitoare a tuturor copiilor în vârstă de şase ani împliniţi până la data începerii anului şcolar, dacă nu au frecventat grupa pregătitoare, precum şi a copiilor care împlinesc aceeaşi vârstă până la sfârşitul anului calendaristic, dacă există solicitarea scrisă a părinţilor, a tutorilor sau a susţinătorilor legali şi dacă dezvoltarea lor psihosomatică este corespunzătoare. În paralel se vor derula şi înscrierile în clasa I. Planurile finale de şcolarizare se înaintează, până în 20 ianuarie 2012, spre avizare Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, iar pe baza acestui aviz se va trece la încadrarea personalului didactic.