Liceul Teoretic “Tudor Arghezi” din Craiova, promotor al educaţiei incluzive

0
1347

În perioada 04-06 noiembrie 2021,  Liceul Teoretic “Tudor Arghezi” este gazda unui important eveniment internaţional, primind vizita unui grup de profesori din cinci țări: Țările de Jos, Danemarca, Polonia, Republica Cehă și Turcia. Aceştia participă, alături de profesorii liceului craiovean, la prima activitate transnaţională de formare organizată în cadrul proiectului de parteneriat pentru creativitate, „Inclusive Creation of Arts– iCreArte”, 2020-1-NL01-KA227- SCH-083099, pe care Liceul Teoretic “Tudor Arghezi” îl implementează în calitate de partener.

Finanţat din fonduri europene prin Programul Erasmus +, proiectul se află în primul an de implementare. „În lupta împotriva Covid19, pe măsură ce țările și-au închis granițele, cultura, arta și creativitatea au format, din nou, baza comunicării și interacțiunii sociale,prin producerea de idei noi, originale şi valoroase. În contextul educational actual,creativitatea și incluziunea socială devin factori determinanți pentru asigurarea și menținerea sănătății elevilor și a cadrelor didactice. Implementarea acestui nou proiect asigură deschiderea școlilor  către comunitățile locale,  iar utilizarea platformei e-Twinning are un mare potențial de facilitare a incluziunii prin activitățile interactive și captivante care se adresează nevoilor elevilor și membrilor comunității”, a precizat directorul liceului, d-na prof. Camelia Roșca. „Proiectul nostru îmbină, în mod inovator, creativitatea și incluziunea socială, vizând creșterea calității educației școlare și, în același timp, dezvoltarea profesională a cadrelor didactice din școlile partenere. Scopul acesteiactivități de formare este de a oferi profesorilor participanți un ghid practic pentru utilizarea eficientă a platformei e-Twinning și a instrumentelor TIC,în procesul instructiv-educativ. Participanții se vor înregistra pe eTwinning, vor învăța cum să folosească TwinSpace și un software dinamic WEB2.0, pentru toate nivelurile de educație, care reunește artele plastice, muzica și poezia, la un nivel cu totul nou, un mod vizual de a observa și experimenta învățarea. Un alt element de noutate pentru învățământul românesc îl constituie pilotarea, în cadrul acestui proiect, a abordării Reggio Emilia, bazată pe conexiuni între lucruri, concepte și experiențe, prin interacțiunea cu ceilalți și cu mediul în care ne aflăm. Participarea activă a părinților și a comunității este una dintre trăsăturile distinctive ale abordării Reggio. Părinții ar trebui să joace un rol activ în procesul de învățare al copilului pentru a facilita o legătură strânsă cu comunitatea”,  a precizat coordonatorul acestui proiect, d-na prof. Anca Bărbulescu.