La sfârșitul lunii august 2020, rata șomajului înregistrat la nivelul judeţului Dolj a fost de 6.56%

0
561

La sfârșitul lunii august 2020, rata șomajului înregistrat la nivelul judeţului Dolj a fost de 6.56% corespunzătoare unui număr total de 17.467 şomeri, din care 7.641 femei. Din totalul de 17.467 persoane înregistrate în evidențele AJOFM Dolj,3.058 erau beneficiari de indemnizaţie de şomaj, iar 14.409 erau șomeri neindemnizați. În ceea ce privește mediul de rezidență, 14.220șomeriprovin din mediul rural și 3.247 sunt din mediul urban. Şomerii fără studii/cu nivel de instruire primar au ponderea cea mai mare în totalul şomerilor înregistraţi în evidenţele AJOFM Dolj (36.3 %), urmaţi de cei cu nivel de instruire gimnazial (26 %), iar 24.9 % au absolvit învăţământ liceal/postliceal. Șomerii cu nivel instruire profesional reprezintă 10.9 % din totalul șomerilor înregistrați, iar cei cu studii superioare au o pondere de 2 %.

Structura șomerilor înregistrați pe nivel de ocupabilitate, stabilit prin profilare, se prezintă astfel: 11.259 persoane foarte greu ocupabile, 4.459 greu ocupabile,1.100 mediu ocupabile, iar 649sunt persoane ușor ocupabile. Încadrarea  într-o categorie de ocupabilitate se realizează ca urmare a activităţii de profilare a persoanelor înregistrate în evidenţele noastre.