Secţia de Periodice a Bibliotecii Aman – Depozitarul presei de ieri şi de azi

0
194

biblioteca (2)Au trecut mai bine de trei ani de când Secţia de Periodice a Bibliotecii Judeţene “Alexandru şi Aristia Aman” funcţionează într-un local nou. În martie 2014, la capătul unui laborios proces de transferare şi organizare a colecţiilor de ziare şi reviste, Secţia de Periodice îşi relua activitatea, de data aceasta în sediul situat în Craiova, pe strada Sf. Dumitru la numărul 3. Refuncţionalizarea secţiei a presupus aşezarea la raft a tuturor colecţiilor, investirea în dotările tehnice ale noului spaţiu şi, evident, încunoştinţarea tuturor utilizatorilor cu privire la mutarea din vechiul sediu. Că întreaga acţiune s-a finalizat cu succes o demonstrează numărul de vizite înregistrat la scara anului trecut (2016) la nivelul secţiei – 18863.

          Fără doar şi poate, motivaţia unui asemenea demers trebuie căutată în însăşi utilitatea periodicelor deţinute de bibliotecă. Cum ziarele şi revistele prezintă interes în egală măsură pentru cercetătorul interesat de presa de odinioară dar şi pentru observatorul cotidianului, prezent zilnic în sălile de lectură ale secţiei, traficul tuturor documentelor este unul însemnat. Spre deosebire de celelalte secţii ale bibliotecii unde există posibilitatea împrumutului la domiciliu, la Secţia de Periodice, în mod invariabil, toate documentele solicitate se consultă în cele două săli de lectură aflate în incinta sediului.

          biblioteca (3)Colecţiile de ziare şi revistă totalizează peste 40000 de volume, o cifră care se îmbogăţeşte constant datorită celor peste 80 de abonamente pe care biblioteca le angajază anual pentru diverse cotidiene şi publicaţii care acoperă domenii precum: istoria, geografia, medicina, economia, dreptul, politica, literatură şi critică literară ş.a. Fondurile de care dispune secţia înglobează ziarele şi revistele publicate începând cu anul 1946 şi până în prezent, toate celelalte materiale similare publicate anterior acestui an fiind, datorită valorii de document istoric, inventariate şi înglobate în rândul Colecţiilor Speciale.

          Nu mai puţin de 18 calculatoare  cu acces la internet deservesc cele două săli de lectură, două având acces la softul de legislaţie LEGIS, dar şi la Monitorul Oficial al României, varianta electronică. De asemenea, pentru uşurarea activităţii de cercetare, Secţia de Periodice este dotată cu două copiatoare xerox.

          Alături de activităţile specifice, la Secţia de Periodice a Bibliotecii Judeţene “Alexandru şi Aristia Aman” se desfăşoară regulat cursuri de iniţiere în folosirea calculatorului, ateliere de poveşti digitale şi workshopuri pe teme de promovare şi marketing. Toate activităţile sunt desfăşurate pentru utilizatorii adulţi.

         biblioteca (1)Secţia de Periodice a bibliotecii Aman este cel mai consistent depozit de presă şi colecţii de reviste din regiunea noastră. Ultimii ani au fost martorii unor transformări majore. Secţia a fost transferată într-un imobil nou, iar serviciile pe care le oferim utilizatorilor au fost redimensionate în sensul eficientizării procesului de împrumut-consultare la sala de lectură. Prin materialele pe care le punem la dispoziţie, acoperim un spectru generos de preocupări şi interese. Nu trece zi fără ca utilizatorii noştri să nu consulte ziarele, mai vechi sau mai noi,  sau să se delecteze şi informeze din revistele pentru care avem abonamentLe mulţumesc colegilor mei pentru activităţile pe care le desfăşoară pentru că dacă ziarele reprezintă, aşa cum s-a mai spus, istorii ale clipei, toţi cei care se preocupă de conservarea şi promovarea lor sunt curatori ai istoriei în mişcare”, a declarat Lucian Dindirică, managerul Bibliotecii Judeţene “Alexandru şi Aristia Aman”.