Dolj: IPJ Dolj precizează care sunt cazurile în care ambulanţele au regim prioritar de circulaţie

0
234
ambulanta1Potrivit IPJ Dolj, legea prevede în mod expres cazurile în care ambulanţele au regim prioritar de circulaţie,  însă nu exclude obligaţii şi din partea conducătorilor acestora.
În conformitate cu prevederile art. 61 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ,,au regim de circulaţie prioritară numai autovehiculele prevăzute la art. 32 alin. (2) lit. a) şi b) , atunci când se deplasează în acţiuni de intervenţie sau în misiuni care au caracter de urgenţă. Pentru a avea prioritate de trecere, aceste autovehicule trebuie să aibă în funcţiune semnalele luminoase şi sonore.
Conducătorii autovehiculelor aparţinând instituţiilor prevăzute la art. 32 alin. (2) lit. a) şi b) ,,pot încălca regimul legal de viteză sau alte reguli de circulaţie, cu excepţia celor care reglementează trecerea la nivel cu calea ferată, atunci când se deplasează în acţiuni de intervenţie sau în misiuni care au caracter de urgenţă.”
De asemenea, potrivit art. 62 alin. (1) din acelaşi act normativ, ”La intrarea în intersecţiile unde lumina roşie a semaforului este în funcţiune ori indicatoarele obligă la acordarea priorităţii de trecere, conducătorii autovehiculelor prevăzute la art. 61 alin. (1) trebuie să reducă viteza şi să circule cu atenţie sporită pentru evitarea producerii unor accidente de circulaţie, în caz contrar urmând să răspundă potrivit legii.”
În acest context, scopul regimului de circulaţie prioritară conferit de legiuitor autovehiculelor mai sus precizate este de a facilita deplasarea/intervenţia acestora  numai în situaţiile cu caracter de urgenţă.
Dreptul la circulaţie prioritară nu exclude diligenţa conducătorilor acestor categorii de vehicule de a-şi adapta permanent conduita la condiţiile de trafic şi de a circula cu atenţie sporită pentru evitarea producerii unor accidente de circulaţie.
Folosirea nejustificată a mijloacelor speciale de avertizare luminoase şi/sau sonore de către conducătorii autovehiculelor care au regim de circulaţie prioritară constituie contravenţie, conform art. 102, alin. 1, pct. 12 din O.U.G. nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, cu modificările şi completările ulterioare,
Totodată, conform art. 91, alin. 1 din Regulamentul de aplicare a O.U.G. nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, aprobat prin H.G. nr. 1391/2006, cu modificările şi completările ulterioare, semnalele mijloacelor speciale de avertizare, luminoase şi sonore, se folosesc de către conducătorii autovehiculelor care au regim de circulaţie prioritară numai dacă intervenţia sau misiunea impune urgenţă.
Conform legislaţiei în vigoare, autovehiculele cu regim de circulaţie prioritar care sunt utilizate în domeniul asigurării asistenţei medicale de urgenţă sunt ambulanţe de tip C1/C2 – ambulanţe destinate intervenţiei medicale de urgenţă la cel mai înalt nivel şi transportului medical asistat al pacientului critic, fiind dotate cu echipamente, materiale şi medicamente de terapie intensivă şi ambulanţe de tip B1/B2.
Prin excepţie, ambulanţele de tip A1/A2 şi ACD pot avea un regim de circulaţie prioritar, doar cu acordul dispeceratului.
Codurile utilizate în asistenţa medicală de urgenţă prespitalicească sunt, după cum urmează:
Cod Roşu – urgenţă cu risc vital sau situaţii critice care necesită intervenţia rapidă a unei ambulanţe tip C1/C2 sau B1; la urgenţele de Cod Roşu se pot deplasa în situaţii excepţionale, la solicitarea dispeceratului şi alte tipuri de ambulanţe. Deplasările se vor efectua, ca regulă, cu semnalele acustice şi luminoase în funcţiune.
Cod Galben – urgenţele sau situaţiile care nu sunt cu risc vital dar se pot agrava în timp. De regulă, ambulanţele vor folosi semnalele acustice şi luminoase.
Cod Verde – cazuri care necesită asistenţă medicală sau transport fără caracter de urgenţă (asigurate, de regulă, cu ambulanţe tip A1, A2, ACD) deplasarea făcându-se, de regulă, fără semnale acustice sau luminoase.
Atenţie, conducătorii acestor autovehicule sunt obligaţi să respecte prevederile legale în vigoare, inclusiv în ceea ce priveşte purtarea centurilor de siguranţă de către personalul medical şi asigurarea cu centuri a pacienţilor, orice încălcare putând atrage după sine răspunderea juridică a personalului implicat şi sesizarea organelor judiciare competente.