Zilele Universităţii de Medicină şi Farmacie / 46 de ani de învăţământ medical la Craiova

0
283

Profesorii şi studenţii Universităţii de Medicină şi Farmacie au sărbătorit, ieri, 46 de ani de învăţământ medical superior în Bănie. Aproape jumătate de veac, în care şcoala craioveană de medicină a format generaţii  întregi de medici şi cadre universitare. A fost dublă sărbătoare pentru că Facultatea de Farmacie a împlinit o vârstă rotundă, 20 de ani de existenţă. Cu această ocazie prof. Steven Benner (SUA), cercetător în domeniul biologiei, biochimiei şi biofizicii moleculare, a primit titlul de Doctor Honoris Causa al Universităţii de Medicină şi Farmacie din Craiova.

umfÎn deschiderea manifestărilor prilejuite de Zilele UMF, prof. univ. dr. Ion Rogoveanu, rectorul Universităţii de Medicină şi Farmacie din Craiova a vorbit despre evoluţia instituţiei din ultimii patru ani. Acesta a punctat câteva aspecte legate de situaţia financiară, de programele de studiu, activitatea de cercetare, şcoala doctorală, asigurarea calităţii procesului educaţional şi inserţia profesională a studenţilor. La nivelul Universităţii de Medicină şi Farmacie din Craiova funcţionează nouă programe de studiu. Este vorba de Medicină, Medicină Dentară, Farmacie, Asistenţă Medicală, Moaşe, Balneofiziokinetoterapie şi recuperare medicală, Tehnică dentară, Medicină în limba engleză şi Farmacie în limba engleză.

„Au trecut mai bine de patru ani de la începutul mandatului de rector astfel încât am considerat că astăzi este normal şi firesc să fac o trecere în revistă a principalelor aspecte ale evoluţiei Universităţii noastre în acest interval de timp. În urmă cu patru ani veneam în faţa dumneavoastră cu o agendă, cu câteva puncte esenţiale. În 2012, UMF Craiova funcţiona cu şapte programe de studii, la care ulterior s-a adăugat încă două. Este vorba de Medicina în limba engleză şi Farmacie în limba engleză”, a precizat prof. univ. dr. Ion Rogoveanu, rectorul Universităţii de Medicină şi Farmacie din Craiova.

Universitate cu grad de încredere ridicat

umf 4În ultimii patru ani, Universitatea a parcurs mai multe evaluări din partea ARACIS. S-a pornit cu acreditarea ARACIS pentru programele de studii Tehnică Dentară, Balnefiziokinetoterapie şi Moaşe. În urmă cu un an s-a desfăşurat procesul de evaluare instituţională periodică a Universităţii, la finalul căreia instituţia a primit calificativul maxim – „grad de încredere ridicat”. Anul acesta a fost o nouă evaluare pentru programul de studii Asistenţă Medicală, parcursă de asemenea cu calificativul „foarte bine”.

În ceea ce priveşte situaţia studenţilor, UMF numără pe locurile bugetate 1.844 de studenţi. O creştere semnificativă s-a înregistrat la studenţii români cu taxă, unde numărul aproape că s-a dublat, de la 871 la 1.522. Per ansamblu s-a ajuns de la 2.685 de studenţi acum patru ani, la 3.336 în prezent. A crescut semnificativ, aproape de două ori, şi numărul studenţilor care au optat pentru programele de studii în limba engleză.

În privinţa situaţiei financiare a UMF, execuţia bugetară la finele anului trecut s-a încheiat în condiţii de echilibru, diferenţa între veniturile încasate şi plăţi regăsindu-se în conturile de disponibilităţi ale instituţiei.

Studenţii cu rezultate foarte bune la învăţătură au fost premiaţi

umf 2Pe lângă punctele prezentate în bilanţ, rectorul UMF Craiova a anunţat şi câteva din obiectivele pentru anul universitar 2016-2017. “Trebuie să ne procupăm, din toamnă, de pregătirea rapoartelor de autoevaluare a programelor de studii Tehnică Dentară, Balneofiziokinetoterapie şi Moaşe pentru reacreditarea în 2017 de către ARACIS. Ne propunem creşterea numărului de articole ISI publicate pentru a crea o bază ştiinţifică de promovare a cadrelor didactice. Un element esenţial îl reprezintă promovarea imaginii universităţii nostre pe plan naţional şi internaţional, prin dezvoltarea de proiecte comune cu parteneri europeni, prin mobilităţi ale cadrelor didactice, studenţilor sau medicilor rezidenţi. Ne propunem buna derulare în continuare a contractului de furnizare de servicii de sănătate pe care l-am încheiat deja cu CAS Dolj şi demararea serviciului de PETCT. Un alt obicetiv este continuarea lucrărilor de renovarea şi dezvoltare a bazei materiale UMF”, a mai afirmat prof. univ. dr. Ion Rogoveanu.

umf 1Conducerea UMF Craiova a decis ca din acest an să reînoiască o tradiţie mai veche, aceea de a premia o parte dintre studenţii cu rezultate foarte bune la învăţătură. Rectorul le-a înmânat acestora diplome şi anunţat că de anul viitor şi profesorii vor fi recompensaţi astfel.

Titlul de Doctor Honoris Causa, acordat prof. Steven Benner

umf 3În partea a doua a ceremoniei, a fost acordat titlul de Doctor Honoris Causa, la propunerea Facultăţii de Farmacie, prof. Steven Benner o personalitate în domeniul biologiei, biochimiei şi biofizicii moleculare. Acesta este director şi membru eminent al Fundaţiei pentru evoluţie moleculară aplicată şi al Institutului  Westheimer pentru Ştiinţă şi Tehnologie din Florida (SUA). În anul 1976 a absolvit specializarea Biofizică moleculară şi biochimie la Universitatea Yale cu calificativul “summa cum laude”, iar în 1979 a obţinut doctoratul la Universitatea Harvard. Prof. Benner şi-a desfăşurat activitatea didactică şi de cercetare în cadrul unor comunităţi academice de prestigiu: şef de lucrări al departamentului de chimie al Universităţii Harvard, conferenţiar şi apoi profesor universitar de chimie bioorganică la Institutul Federal de Tehnologie din Zurich, profesor la Universitatea Florida.

 Învăţământ medical la Craiova, visul mai multor generaţii de profesori

În anul 1970 lua fiinţă Facultatea de Medicină în cadrul Universităţii din Craiova. Înfiinţarea acestei facultăţi a răspuns unui mai vechi deziderat care solicita formarea de specialişti la Craiova.

La 23 aprilie 1947 au apărut în Monitorul Oficial nr. 93, Decretul nr. 801/21 aprilie şi Legea nr. 138, care prevedeau înfiinţarea la Craiova a facultăţilor de Medicină Umană şi Medicină Veterinară. În continuare s-a dus o campanie insistentă pe multiple planuri şi pentru înfiinţarea Facultăţii de Medicină. În data de 27 august 1965, prin hotărâre a Consiliului de Miniştri, se înfiinţează Universitatea din Craiova, cu nouă facultăţi, dar fără Facultatea de Medicină. Numeroşi intelectuali de prestigiu din toată ţara, dar mai ales cei din Craiova, cadre didactice universitare, cadre medicale de toate generaţiile şi-au unit eforturile într-un front comun pentru a obţine aprobarea înfiinţării Facultăţii de Medicină din Craiova.

La 10 februarie 1970 apare Decretul de înfiinţare a Facultăţii de Medicină din Craiova în cadrul Universităţii din Craiova. Decretul a precizat că Institutul de Medicină şi Farmacie din Bucureşti va acorda sprijin metodologic, didactic şi ştiinţific noii facultăţi. Inaugurarea Facultăţii de Medicină din Craiova a avut loc la data de 1 octombrie 1970, odată cu noul an universitar. Facultatea îşi deschidea porţile pentru cei 101 studenţi ai anului întâi de studiu.

În 1976, a absolvit facultatea prima promoţie de medici formaţi la Craiova. În continuare facultatea a dat anual promoţii de 150-200 absolvenţi, medici români, aici studiind, alături de studenţi români şi studenţi străini de pe tot globul. În anul 1990 s-a înfiinţat Stomatologia, iar şase ani mai târziu, specializarea Farmacie. În anul 1998, Parlamentul României a înfiinţat prin Legea nr. 119/05.06.1998 Universitatea de Medicină şi Farmacie din Craiova prin desprindere de Universitatea din Craiova.