În Dolj, peste 3.900 de locuri disponibile pentru înscrierea la grupa mică, în grădinițe

0
414

Ministerul Educaţiei a transmis, în teritoriu, către inspectoratele școlare judeţene, metodologia cuprinderii copiilor cu vârste între 3 – 6  ani în învăţământul preşcolar, în anul 2021 – 2022. Sunt două etape cuprinse în calendar: prima se referă la reînscriere, care va începe pe 17 mai, iar cea de-a doua, de înscriere – cu început pe 31 mai – pentru cei din grupa începătoare. În Dolj, sunt prevăzute, conform planului de şcolarizare, peste 3.900 de locuri, atât la învăţământul public, cât şi la cel privat, pe două paliere: învăţământ preşcolar cu program normal, respectiv cel cu orar prelungit, vorbind de înscrierea în învăţământul preşcolar.

Programul este bine stabilit de Ministerul Educaţiei. “Programul reînscrierilor, respectiv al încrierilor va fi stabilit de conducerea unităţii de învăţământ şi va fi afişat la loc vizibil, în fiecare grădiniţă, pentru informarea părinţilor şi a publicului interesat, inclusiv pe site-ul acesteia, dacă există, şi, eventual, pe site – ul Inspectoratului Şcolar Judeţean. Referitor la înscriere, părinţii pot comunica unităţii de învăţământ şi prin fax, poştă, poştă electronică sau telefonic, datele necesare, pentru a fi introduse în aplicaţia informatică specifică. În acest mod, toţi solicitanţii vor fi înregistraţi în aplicaţia specifică din Modul SIIIR – Înscrierea la grădiniţă 2021 – 2022”, a precizat prof.  Mihaela Jianu, inspector general – adjunct al ISJ Dolj. Conform Ordinului nr. 28269/27.04.2021, emis de Ministerul Educaţiei, prin Direcţia Generală de Învăţământ Preuniversitar şi Direcţia Tehnologia Informaţiei, “ocuparea locurilor libere, după finalizarea etapei  de înscriere, se va face , de regulă, în ordinea descrescătoare a grupelor de vârstă: grupa mare, grupa mijlocie şi grupa mică, prin respectarea legislaţiei în vigoare. În situaţia în care într-o unitate bde învăţământ numărul cererilor de înscriere a copiilor în în învăţământul preşcolar, primite de la părinţi, este mai mare decât numărul de locuri libere, vor fi aplicate, succesiv, criterii de departajare generale şi criterii de departajare specifice”.

Cele mai multe locuri, în Dolj, pentru înscrierea la grădiniţă, în învăţământul public

În Dolj, în total, pentru înscriere, vorbim de grupa “mică”, sunt prevăzute  peste 3.900 de locuri. “Conform planului de şcolarizare aprobat, avem 3.939 de locuri, dintre acestea 2.569 fiind la “Program Normal – patru ore” (P.N.), iar 1.370 la “Program Prelungit (P.P.) – până la ora 18:00”. Din cele la P.N. , 2.410 sunt în învăţământul public, iar 159 în cel privat. De asemenea, la P.P. 1.320 sunt la forma de învăţământ de stat, iar 50 la privat. Vorbim şi de criteriile de departajare. În ceea ce priveşte criteriile de departajare, acestea sunt: generale – existenţa unui document care atestă că minorul este orfan, ori de ambii părinţi, ori de unul, ori că provine dintr-un centru de plasament; prezenţa unui document medical eliberat de un specialist care să ateste încadrarea copilului într-un grad de handicap. În ceea ce priveşte criteriile specifice de departajare, acestea sunt elaborate de fiecare unitate de învăţământ preşcolar sau cu grupe de preşcolari şi sunt aprobate de Consiliul de Administraţie al acesteia, fiind avizate de către consilierul juridic al ISJ, până pe 28 mai 2021″, a mai menţionat Mihaela Jianu (foto).