”Profesori buni pentru copii fericiți”

0
437

Universitatea din Craiova, în calitate de Beneficiar, anunță încheierea oficială a
proiectului ”Profesori buni pentru copii fericiți”, a cărui durată de implementare a fost de
25 luni(10.04.2018 – 10.05.2020), obiectivul general vizând prevenirea abandonului școlar
și îmbunătățirea calității învățământului din școlile defavorizate Centrul Școlar pentru
Educație Incluzivă Băbeni și Școala Gimnazială Colonie Râmnicu Vâlcea, prin acțiuni țintite
pe dezvoltarea competențelor profesionale și motivarea cadrelor didactice din cele două
școli. Grupul țintă a fost constituit din 90 de angajați ai celor două școli, cadre didactice
și manageri școlari care lucrează cu copii aflați în situație de risc educațional.
Principalele activități desfășurate în cadrul proiectului și de care au beneficiat
persoanele din grupul țintă au fost: participarea la 3 cursuri de formare relevante, pentru
care se acordă credite profesionale transferabile și un curs de formare profesională în
domeniul IT; activități de mentorat și coaching; acordarea de subvenții și premii pentru
grupul ținta (cu o valoare medie de 900 lei/persoană); crearea unei rețele profesionale de
sprijin; organizarea și desfășurarea unor schimburi de experiență și bune practici între
profesorii din grupul țintă; creșterea capacității instituționale a școlilor țintă prin
îmbunătățirea competențelor echipelor manageriale. Detalii pot fi găsite pe site-ul
proiectului: https://www.profesori-buni.ro
Echipa de implementare a proiectului, alături de echipa manageriala a Universității
din Craiova vă invită la conferința de finalizare a proiectului Profesori buni pentru copii
fericiți, care se va desfășura online, miercuri, 06.05.2020, începând cu ora 12:00, în
cadrul platformei WebEx: Link Conferință: https://meeting